Virgil Mlesnita u Rijeci

U utorak, 28. rujna 2010. g. u 19.30 sati u prostoru Fotokluba Rijeka (Zanonova 1/III) biti će svečano uručenje Grand prix-a Međunarodne izložbe fotografija na temu «Grad i voda, voda i grad», održane u lipnju 2010. godine. Dobitnik Grand prix-a Virgil Mlesnita (Rumunjska) tom prigodom održati će i predavanje «Suvremena rumunjska fotografija».

U utorak, 28. rujna 2010. g. u 19.30 sati u prostoru Fotokluba Rijeka (Zanonova 1/III) biti će svečano uručenje Grand prix-a Međunarodne izložbe fotografija na temu «Grad i voda, voda i grad», održane u lipnju 2010. godine. Dobitnik Grand prix-a Virgil Mlesnita (Rumunjska) tom prigodom održati će i predavanje «Suvremena rumunjska fotografija».

Virgil Mlesnita – Rites of Passage