Sport u Primorsko-goranskoj županiji – 2009

sport_pgZajednica sportova Primorsko-goranske županije raspisuje natječaj na temu “Sport u Primorsko-goranskoj županiji – 2009”. Pravo sudjelovanja imaju svi amaterski i profesionalni fotografi s najviše 9 fotografija uz uvjet da su samo 3 istog sporta. Tema fotografija je sport u Primorsko-goranskoj županiji u 2009 godini. Fotografije se dostavljaju u digitalnom obliku pripremljene za ispis dimenzija 30×40 ili 30×45 cm te rezolucije 300dpi. Opširnije u dopisu.

Prijavnica za natječaj

Natječaj za sportsku fotografiju

U svrhu promicanja sporta i sportske fotografije Zajednica sportova Primorsko-goranske županije raspisuje natječaj za fotografiju na temu:

“Sport u Primorsko-goranskoj županiji – 2009”

Natječaj za sportsku fotografiju ZSPGZ – download

Pravila natječaja:

– Pravo sudjelovanja na natječaju imaju amaterski i profesionalni fotografi.
Fotografije moraju biti snimljene u 2009. g. na sportskim borilištima Primorko-goranske županije ili na drugom mjestu ako se radi o sportašima koji su članovi sportskih udruga registriranih u Primorsko-goranskoj županiji.
– Sudionici mogu dostaviti najviše 9 fotografija (najviše 3 fotografije iz istog sporta)
– Fotografije se dostavljaju u digitalnom obliku na CD-u i moraju biti u JPG formatu veličine 30 x 40 cm ili 30 X 45 cm te rezolucije 300 dpi.
– Uz fotografije treba priložiti i ispunjenu prijavnicu (Prijavnica za Natječaj sportske fotografije).
– Rok za primanje radova je 24.12.2009.
– Pristigle radove ocjenjuje komisija sastavljena od predstavnika Zajednice sportova PGŽ, Primorsko-goranske županije, Foto kluba Rijeka, Foto Kurtija i sponzora.
– Autori triju najboljih fotografija po sudu komisije biti će novčano nagrađeni i to:
1. nagrada – 4.000,00 kn
2. nagrada – 3.000,00 kn
3. nagrada – 2.000,00 kn
– Zajednica sportova PGŽ nema obvezu vraćanja materijala i zadržava pravo njihove objave u ediciji vezanoj za temu natječaja, te u svrhu propagandnih aktivnosti vezanih uz natječaj i ediciju (npr. izložba radova) kao i objavu fotografija u Sportskom godišnjaku i na  web stranicama Zajednice bez naknadnog odobrenja autora i bez plaćanja naknade.
– Autori jamče da je fotografija predložena za natječaj originalna, da je njihovo autorsko djelo i da do sada nije objavljivana u tiskanom mediju.
– Autori se obvezuju da fotografije objavljene u ediciji neće biti objavljene u bilo kojem drugom tiskanom mediju ili na Internetu.
– Fotografija ne smije biti opterećena zahtjevima trećih osoba, te prava ne smiju biti prenesena niti u cijelosti niti djelomično na treće osobe.
– Zajednica sportova PGŽ ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe fotografija od strane sudionika natječaja, a poslanih na natječaj kao autorske fotografije.
– Sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete natječaja što potvrđuju potpisom na prijavnici za Natječaj.
– Zajednica sportova PGŽ organizirati će izložbu najuspiješnijih radova.
– Rezultati natječaja te lokacija i datum otvaranja izložbe biti će objavljeni u siječnju 2010. g. na web stranici www.sport-pgz.hr, a autori nagrađenih fotografija direktno obaviješteni.

Materijali se šalju poštom ili osobnom dostavom na adresu:

Zajednica sportova PGŽ
Verdijeva 11/3
51000 Rijeka
s naznakom: Foto-natječaj 2009