Salon fotografije Vinkovci 2011.

Fotoklub Vinkovci u okviru Salona fotografije Vinkovci 2011. organizira Natječajnu izložbu fotografija, s ciljem promicanja vrijednosti fotografije i fotografskog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj. Izložba je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije, Grada Vinkovaca i Hrvatskog fotosaveza.

Natječaj je otvoren za sve fotografe, amatere i profesionalce, pojedince i fotoklubove iz Republike Hrvatske. Tema Salona je slobodna.

Uvjeti sudjelovanja na izložbi Salona:

1. Autor može sudjelovati najviše s četiri fotografije ili kolekcijom od četiri fotografije (najmanje tri fotografije čine kolekciju). Ukoliko se radi o kolekciji, to je potrebno naznačiti u prijavnici. Kotizacija za sudjelovanje po autoru iznosi 30 kn. Fotografije izlagane na prijašnjim Salonima, neće biti prihvaćene.

2. Fotografije za natječaj slati u elektronskom obliku, na e-mail: salonfotografijevinkovci2011@gmail.com. Fotografije imenovati na sljedeći način: prezime – ime autora – naziv fotografije npr. ivanović-ivan-cvijet.jpg, a ako je riječ o kolekciji: ivanović-ivan-kol-cvijet-1.jpg

Fotografije poslane e-mailom moraju udovoljavati sljedećim tehničkim uvjetima:

 • minimalna duljina kraće strane, dimenzije cca. 2400 pixela
 • maksimalna duljina duže strane, dimenzije cca. 5400 pixela
 • minimalna rezolucija 250 dpi
 • minimalna veličina dokumenta cca. 2 MB, JPG formata

Prilikom slanja fotografija e-mailom preporučujemo da ih šaljete razdvojene kako privitci u poruci ne bi prelazili 10MB. U tom slučaju dovoljno je poslati podatke o autoru (ime prezime, telefon, adresa i moguća pripadnost klubu) s prvim e-mailom, odnosno fotografijom. Za sve ostale fotografije koje naknadno stignu važno je da su pravilno
imenovane.

Radovi koji ne udovoljavaju tehničkim propozicijama Natječaja i čije prijave ne sadrže sve potrebne informacije neće biti uvrštene u selekciju radova. (Napomene o nedostacima i njihovo uklanjanje moguće pratiti na statusnoj listi tijekom natječaja na www.fotoklubvinkovci.com)

3. Kotizaciju se uplačuje na način: nakon prijave radova, svaki autor (na svoj mail) dobiva svoj autorski broj po kojemu se njegovi radovi vode tjekom selekcije, izložbe i kasnijeg mogučeg arhiviranje u zbirci fotografija Salona. Broj je potrebno navesti prilikom uplate u rubrici poziv na broj. Organizator se obvezuje svakom prijavljenom autoru, koji izvrši uplatu (do 26. veljače 2011.) od 30,00 kn na račun Fotokluba “Vinkovci” 2340009-1100206271 kod PBZ, dostaviti katalog izložbe (opseg kataloga je oko 150 stranica u boji) koji će, kao i prethodnih godina, sadržavati reprodukcije svih primljenih radova za izlaganje na Salonu fotografije Vinkovci 2011. kao i priloge pratećih izložbi
Salona. Katalog će se moći kupiti i na samom otvorenju Salona, ali ga po zatvaranju izložbe više neće biti moguće nabaviti.

4. Fotografije za izložbu odabrati će Jasenko Raslol selektor Salona, koji će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu te pohvale za uspješnije fotografije i kolekcije fotografija. Na temelju kvalitete fotografija odabranih za izložbu Salona, selektor dodjeljuje Grand Prix-a Salona za iznimno kreativnu(e) fotografije. Sve odluke selektora su konačne i neopozive.
Fotografije uvrštene u Natječajnu izložbu organizator će povečati i opremiti za izlaganje, one su njezin dio i biti će arhivirani u zbirci fotografija Salona fotografije Vinkovci.

5. Svaki autor osobno odgovara za prikazani motiv i bez naknade dozvoljava organizatoru i pokrovitelju-sponzoru Nikon – Fotoheh reproduciranje i objavljivanja u svim izdanjima Salona, ostalim medijima i publikacijama, a u svrhu promidžbe Salona. Pri tome poštujući sva prava autora.

6. Kalendar izložbe:

 • prijem radova do 26. veljače 2011.
 • uplate kotizacija do 15. ožujka 2011.
 • obavijest o pristiglim radovima za Salon biti će objavljivani na statusnoj listi, tijekom veljače na www.fotoklubvinkovci.com
 • selekcija radova / obavjest o rezultatima selekcije do kraja ožujka 2011.
 • otvorenje izložbe 6. svibnja 2011. godine, u 19 sati, u Galeriji fotografija MERAJA Vinkovci
 • dostava kataloga do kraja srpnja 2011.

U Vinkovcima, 5. siječnja 2011. godine Fotoklub Vinkovci Organizacijski odbor Salona fotografije Vinkovci 2011.

Nagrade Salona fotografije Vinkovci 2011. osigurao je Fototeh, ovlašteni zastupnik i servis Nikon fotografske opreme za Republiku Hrvatsku.

 • Grand prix Salona fotoaparat Nikon D90 + AF-S DX 35mm 1.8G
 • Prva nagrada za fotografiju fotoaparat Nikon D3100 kit sa AF-S 18-55mm DX
 • Prvu nagrada za kolekciju fotografija fotoaparat Nikon D3100 kit sa AF-S 18-55mm DX
 • Druga nagrada za fotografiju fotoaparat Nikon coolpix S60 – touch screen
 • Druga nagrada za kolekciju fotografija fotoaparat Nikon coolpix S60 – touch screen
 • Treća nagrada za fotografiju Nikon majica i poklon bon 300,00 kuna u Fototeh d.o.o.
 • Treća nagrada za kolekciju fotografija Nikon majica i poklon bon 300,00 kuna u Fototeh d.o.o.