Roots and rocks

Ideja ove foto ekspedicije je bila pokušati vizualizirati simbiozu živog i mrtvog. Drvo i kamen, točnije izvor života drveta, korijen i glavni gradbeni dio naše planete, kamen, stijena, nekoć tekuća lava. Pokušao sam pronaći što udaljenije i mirnije mjesto sa što manje ljudskog faktora.

Po mom osobnom mišljenju vjerujem da sam uspio. Lokacija ove foto ekspedicije su relativno mirne istočne padine planine Ivančice. Točnije dva vrha obrasla u šumi naziva Ham i Pokojec. Sama ideja da se na samom sljemenu ovih planina nalaze ogromne monolitne stijene već pobuđuje određenu dozu intrige. Kako i kada su te stijene nastale. Vrlo brzo se može zaključiti da su nastale još u vrijeme panonskog mora jer su na njima znakovi erozije morskih valova i tokova danas vidljiv u priobalju Tehnika fotografiranja i obrade koju sam ovdje primijenio je HDR. Ideja je bila zelena, oštra, detaljna fotografija.

Fotografije Tomislav Buza