Roger Ballen

Zahvaljujući majci koja je 60-ih godina prošlog stoljeća bila prva fotogaleristica u SAD-u, krenuo je u svijet fotografije.

Roger Ballen (1950) koji je zahvaljujući majci ušao u svijet fotografije, prethodno je diplomirao geologiju i psihologiju. Njegove fotografije koje su često povezane sa životom u Južnoj Arici, višeznačne su. Dok se ostali bave prikazivanjem bijede, njega zanima ljepota. Fotografirajući njeguje i formalne aspekte koje fotograf svjesno inscenira. Međutim, koliko ga zanima formalnost, toliko mu je važna i istinitost. Uvijek je smatrao, jer svom radu pristupa, mogli bi reći, na filozofski način, kako fotografska zabilježba sadrži puno značenja, te da je važno da „uvlači“ promatrača. Nadalje smatra da dobra fotografija nadilazi sadašnjost, no pri tome bi trebali u njoj pronalaziti ljudsko iskustvo, jasno iskazano. Nešto, po njegovom mišljenju, formalno može izgledati krajnje jednostavno, ali je u biti duboko i kompleksno. Fotografija kao da povezuje ljudsku prošlost i iskustvo sa sadašnjošću. Ballen smatra da je pojam ljepote isključivo subjektivne prirode.

U njegovom opusu postoji zaokret od dokumentarističke fotografije prema fikciji, zanima ga odnos čovjeka, životinja i objekata. Može se također reći da su te fotografije ponekad više skulpture i slike.

odabrao: Krešimir Mikić