Rijeka – Stručni skup: Fotografija u Rijeci

Fotografija je od svojih početaka prepoznata kao vrijedno dokumentarističko sredstvo i to joj je po naravi nastanka trajno obilježje. Dakle, neupitna je njena  uloga u dokumentiranju vremena i prostora u kojem se život odvija. No, od samih početaka javne joj  upotrebe bila je sporna i različito se tumačio njen umjetnički život.  Kao posljedica tih prijepora dugo nije bila ravnopravna s drugim likovnim praksama te je, zbog  takvog raspoloženja među strukom,  vrlo kasno pripuštena u funduse muzeja i galerija. Ovakav stav odrazio se i na prisutnost fotografije u nastavnim programima kroz obrazovnu vertikalu. Sve je ovo utjecalo na društvenu svijest i percepciju fotografije kao umjetničke platforme. S vremenom se paradigma o fotografiji mijenjala i danas je njeno shvaćanje i položaj sasvim drugačiji, prihvatljiviji.

U takvom društvenom i stručnom raspoloženju veliku ulogu njegovanja i promoviranja umjetničke fotografije odigrale su hobističke udruge u Europi, svijetu pa i kod nas.

Iz tih razloga i pokrećemo prvi stručni skup na temu Fotografija u Rijeci (hobističke udruge, muzeji i obrazovne institucije), a povod je retrospektivna izložba Fotokluba Rijeka.