Rijeka – predavanje “Fotografija kao autorsko djelo”

U utorak 7. prosinca 2010. godine u 20 sati u Fotoklubu Rijeka, Zanonova 1/III predstavnici Hrvatske autorske agencije održat će predavanje na temu: FOTOGRAFIJA KAO AUTORSKO DJELO.