Ravnopravnost spolova – fotografski natječaj

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske Županije raspisuje natječaj pod nazivoma „Ravnopravnost spolova“. Rok za slanje fotografija je 30. kolovoz 2011. godine.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske Županije raspisuje natječaj pod nazivom „Ravnopravnost spolova“. Rok za slanje fotografija je 30. kolovoz 2011. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije
KLASA:004-01/11-01/6
URBROJ: 2186/1-01-11-3
Varaždin, 15. lipnja 2011.

Pravila natječaja:

 1. Organizator natječaja je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske Županije.
 2. Svrha natječaja je približiti ravnopravnost spolova kroz umjetničko izražavanje.
 3. Natječaj započinje 15.6.2011. i traje do 30.8.2011.godine.
 4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi hrvatski državljani.
 5. Tema natječaja je „Ravnopravnost spolova“.
 6. Radovi se šalju isključivo na e-mail: kgolubic@varazdinska-zupanija.hr.
 7. Autori na natječaj šalju do 3 fotografije, a prilikom slanja obvezni su navesti svoje puno ime i prezime, adresu, e-mail i broj telefona.  Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Organizator zadržava pravo neuključivanja u natječaj fotografija koji bi mogle promicati ili poticati na vjersku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti kao i fotografija koje prikazuju nasilje ili bilo koju drugu neprihvatljivu aktivnost ili motiv.
 8. Fotografije moraju biti u JPEG formatu, te veličina datoteke ne smije prelaziti 10 MB.
 9. Autori jamče da je fotografija prijavljena za natječaj originalna te da je njihovo autorsko djelo. Organizator nema obvezu vraćanja materijala i zadržava pravo njihove objave u tiskanim i elektronskim medijima vezano za temu natječaja, te u svrhu propagandnih aktivnosti vezanih uz natječaj (npr. izložba radova), bez naknadnog odobrenja autora i bez plaćanja naknade. Organizator također zadržavama pravo da promijeni pravila natječaja u slučaju da se natječaj iz bilo kojeg razloga ne bude mogao dovršiti kao što je u početku bio planiran.
 10. Nagrada na natječaju:
 11. Objava fotografije na naslovnici Bilitena Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
 12. Priznanje Odbora za ravnopravnost spolova Varaždinske županije.
 13. Ocjenjivačka komisija će od pristiglih radova odabrati najbolje fotografije vodeći računa o ideji, tehničkoj kvaliteti, realizaciji, zanimljivosti i kvaliteti prikaza zadane teme. Ocjenjivačka komisija se sastoji od 11 članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
 14. Dobitnici nagrada će u roku od 15 dana od završetka natječaja biti obaviješteni o odluci ocjenjivačke komisije.
 15. Fotografije koje stignu nakon završetka natječaja ili nisu ispunile neke od zadanih uvjeta navedenih u prijašnjim točkama neće se razmatrati.
 16. Sudjelovanjem u natječaju, natjecatelji prihvaćaju sva pravila natječaja.

PREDSJEDNICA
prim.mr.sc. Slavenka Majski-Cesarec, dr.med.v.r.