Raspisan FIAP natječaj “Djeca svijeta”

HRVATSKI FOTOSAVEZ raspisuje natječaj za sudjelovanje u nacionalnoj kolekciji fotografskih radova s temom „DJECA SVIJETA“ za Međunarodnu izložbu fotografija koja će se organizirati u Singapuru 2011. godine, povodom obilježavanja 60. obljetnice FIAP-a i Fotografskog društva Singapura.

HRVATSKI FOTOSAVEZ raspisuje natječaj za sudjelovanje u nacionalnoj kolekciji fotografskih radova s temom „DJECA SVIJETA“ za Međunarodnu izložbu fotografija koja će se organizirati u Singapuru 2011. godine, povodom obilježavanja 60. obljetnice FIAP-a i Fotografskog društva Singapura.

Zagreb, 6. rujna 2010.

Broj: 04-304-2/10

HRVATSKI FOTOSAVEZ

raspisuje

NATJEČAJ

za sudjelovanje u nacionalnoj kolekciji fotografskih radova s temom

„DJECA SVIJETA“

Za Međunarodnu izložbu fotografija koja će se organizirati u Singapuru 2011. godine, povodom obilježavanja 60. obljetnice FIAP-a i Fotografskog društva Singapura

I.  OPĆA PRAVILA

UVOD

Fotografsko društvo Singapura (PSS) organizira Međunarodni natječaj i izložbu kojom će obilježiti 60. obljetnicu FIAP-a i 60. obljetnicu PSS-a.

Natječaj je otvoren svim nacionalnim savezima, operativnim članicama FIAP-a, a bazira se na temi „Djeca svijeta“.

TEMA

Fotografije s temom „Djeca svijeta“ fokusirat će se na djecu u njihovim svakodnevnim aktivnostima.

UVJETI SUDJELOVANJA

A)  Sadržaj fotografija

Kako bi se potaknulo prijavljivanje fotografija djece iz različitih dijelova svijeta i upotpunilo napore UNESCO-a za bolje razumijevanje pozicije siromašne djece širom svijeta

1)  Svaki nacionalni savez može prijaviti 20 fotografija (najviše jednu po autoru) i to tako da

–  najmanje dvije fotografije moraju biti snimljene u zemlji iz koje je nacionalni savez, i

–  najmanje dvije fotografije moraju ilustrirati situaciju siromašne djece u bilo kojoj zemlji

2)  Za svaku fotografiju u prijavnici mora biti navedeno ime i zemlja autora kao i mjesto i datum

fotografiranja

B)  Prijavna pristojba iznosi 25 Eura po nacionalnom savezu

C)  Fotografije mogu biti u boji ili crno-bijele.

Moraju biti u 8-BIT digitalnom JPEG formatu.

Dimenzije svake fotografije moraju imati najmanje 2000 piksela na dužoj strani s minimalnom

kompresijom JPEG 10.

Fotografije iz svakog nacionalnog saveza moraju biti poslane na jednom CD-ROM-u, koji se ne

vraća.

Digitalna obrada (manipulacije) mogu biti samo minimalne i na smiju narušavati realnost

snimljenog.

PSS i FIAP zadržavaju pravo reproduciranja bilo koje prijavljene fotografije bez ikakve

nadoknade autoru u katalogu, CD-ROM-u, na web mjestu ili za objavljivanje u medijima

vezano za izložbu.

Svaki autor mora imati isključivo autorsko pravo na prijavljenim fotografijama. PSS i FIAP ne

preuzimaju odgovornost za bilo kakvo kršenje autorskih prava od strane autora i zadržavaju

pravo na odbijanje bilo kojeg prijavljenog rada čiji je izvor sporan.

POKROVITELJSTVO FIAP-a

Natječaj i izložba organiziraju se pod pokroviteljstvom FIAP-a i prihvaćanja se mogu računati pri prijavljivanju autora za FIAP-ova počasna zvanja.

NAGRADE

Za nacionalne saveze

 • Nagrada 60 godina FIAP-a najboljem nacionalnom savezu.
 • FIAP-ova zlatna medalja nacionalnom savezu koji zauzme 2. mjesto.
 • FIAP-ova srebrna medalja nacionalnom savezu koji zauzme 3. mjesto.
 • FIAP-ova brončana medalja nacionalnom savezu koji se plasira na 4. mjesto
 • 6 FIAP-ovih počasnih diploma /Honourable Mention/ nacionalnim savezima koji se
  plasiraju od 5. do 10. mjesta.

Za autore pojedinačno

 • Nagrada 60 godina PSS-a za najbolji pojedinačni rad.
 • FIAP-ova zlatna medalja za pojedinačni rad koji zauzme 2. mjesto.
 • 2 FIAP-ove srebrne medalje za pojedinačne radove koji zauzmu 3. i 4. mjesto.
 • 3 FIAP-ove brončane medalje pojedinačnim radovima koji zauzmu od 5. – 7. mjesta.
 • 3 FIAP-ove počasne diplome /Honourable Mention/ pojedinačnim radovima koji
  zauzmu od 8. – 10. mjesta.

KNJIGA I IZLOŽBA

PSS će u suradnji s FIAP-om objaviti knjigu na engleskom jeziku (dimenzije: 21×21 cm), u kojoj će biti objavljeni nagrađene i prihvaćene fotografije. Knjiga će biti predstavljena zajedno s izložbom u Singapuru u ožujku 2011. Nakon prvog prikazivanja u Singapuru, izložba će biti prenijeta u sjedište  FIAP-a u Parizu, a slijedit će izložbe u drugim zemljama o čemu će odlučiti FIAP.

Napomene:

 1. Procjenjuje se da će biti objavljeno oko  120-150 slika.
 2. Svaka će zemlja biti predstavljena najmanje jednom fotografijom. Ako neka zemlja nije postigla nijedno prihvaćanje /acceptance/, PSS će odabrati najbolju fotografiju iz kolekcije te zemlje (ta će se fotografija smatrati prihvaćenom).
 3. Koliko je to god moguće, fotografije trebaju ilustrirati emotivna stanja djece.

OCJENJIVAČKO TIJELO

Margaret Salisbury, MFIAP, FRPS, FIPF, APAGB (Engleska)

Harry Woo Hong San, EFIAP, ESFIAP, ARPS, PSA Galaxy, FPSS, FPSM (Malezija)

David P C Tay, Hon. EFIAP, EFIAP, Hon. FPSS, FRPS, Hon. FPSM (Singapur)

II. POSEBNA PRAVILA

Hrvatski fotosavez će provesti natječaj za izbor 20 fotografskih radova za međunarodni natječaj “Djeca svijeta” sukladno općim pravilima (I.).

Svaki autor može na natječaj prijaviti do 10 fotografskih radova, sukladno općim pravilima (I.).

Fotografije se šalju isključivo na CD-ROM-u zajedno s ispunjenom i potpisanom prijavnicom.

Posljednji dan za slanje radova je 3. studeni 2010. godine (računat će se poštanski žig na pošiljci).

Izbor radova izvršit će selektor natječaja, kojega će imenovati Izvršni odbor Saveza.

Autori koji svoje radove prijave suprotno općim i posebnim pravilima organizatora natječaja, neće biti uvršteni u izbor natječaja.

Pošiljke se šalju na adresu:

Hrvatski fotosavez

Dalmatinska 12

10000 Zagreb

Informacije:

Predrag Bosnar, tajnik Hrvatskog fotosaveza

e-mail:  predrag.bosnar@hztk.hr