Poziv zainteresiranima: Foto izložbe na naslovnicama Lokalne Hrvatske

‘Lokalna Hrvatska’ poziva na suradnju sve fotografe koji žele prezentirati svoje radove u formi ‘mini
izložbe’ na naslovnicama dnevnog ISSUU izdanja Lokalne Hrvatske http://issuu.com/lokalnahrvatska.
 tema: motivi iz Hrvatske po slobodno izabranoj temi ili zemljopisnoj regiji koja obuhvaća više
gradova/općina
 format za dostavu: datoteke *.jpg, 150 dpi
 dimenzije: prilagođene za smještaj u bijeli prostor 700px širine x 500px visine, (iznimno, maks.
do 700px visine), uz pravo uredništva da fotografiju prilagodi navedenom smještaju
 priprema: podaci moraju biti zapisani u EXIF i file podacima Authors, Title, Copyright
(Ono što se želi istaknuti kao Naziv fotografije treba biti zapisano u polju Copyright)

Autorska prava: Autor fotografije preuzima odgovornost za pravo objave sadržaja fotografije i eventualna prava trećih osoba, a Lokalnoj Hrvatskoj ustupa prava objave fotografije pod Creative Commons licencom, isključivo u sadržajima vezanim uz projekt ‘Lokalna Hrvatska’ .

Količina: Minimalni broj za objavu je 10 fotografija, no po želji Autora, uz dogovor, može se ostvariti i
veći broj objava.

Izbor: Uredništvo zadržava pravo prihvata ili odbijanja određene prijave, vodeći računa o kvaliteti
fotografije, ali i profilu cijelog projekta Lokalna Hrvatska.

Termini objave: Uredništvo samostalno odlučuje o terminu objave, o čemu će obavijestiti Autora.

Financijska naknada: Obzirom na nekomercijalnu prirodu projekta, te nenaručenim radovima, Autori ne
dobivaju financijsku naknadu.

Primjeri do sada objavljenih mini izložbi:
 „Hrvatska“ Stipe Božić, http://goo.gl/ECSBCj
 „Neretva“ Boris Kragić, http://goo.gl/tWAA8H
 „Hrvatski dvorci“ Darko Antolković, http://goo.gl/Qnxoit
 „Hrvatska iz zraka“ Davor Rostuhar, http://goo.gl/A2uo50
 „Brodovi i ljudi“ Boris Kragić, http://goo.gl/76ZjZo
 „Neodoljiva Hrvatska“, razni autori – Lux promocija http://goo.gl/nqjIyA
 „Prijatelji mora: Crno bijelo 60tih“, razni autori – Udruga Livingstone http://goo.gl/wIo2GS
 „Milenijske fotografije“ Šime Strikoman http://goo.gl/E7quBt

Više o samom projektu „Lokalna Hrvatska“: http://goo.gl/QTlCTM
 Dnevni list: www.issuu.com/lokalnahrvatska (ISSN: 1849-3785)
 Newsletter: www.lokalnahrvatska.hr/newsletter
 Portal: www.lokalnahrvatska.hr , www.tportal.hr/vijesti/lokalnahrvatska
 Društvene mreže: www.facebook.com/lokalnahrvatska , www.twitter.com/lokalnahrvatska ,
www.google.com/+lokalnahrvatska , www.pinterest.com/lokalnahrvatska