Pokrenuta Fotopedia

fotopediaFotopedia je nova online enciklopedija namijenjena fotografima, autorima, entuzijastima sa svrhom objavljivanja, dijeljenja, uređivanja i obogaćivanja okoline svojim fotografijama, radovima, člancima.


Fotopedia omogućava organiziranje fotografija iz naših pojedinačnih spremišta, moguće je i na Flickeru, Picasi te ostalih servisa, a sve bazirano po proizvoljno zadanim indeksima ili kontekstualnim informacijama. Za razliku od ostalih foto servisa diljem Interneta, Fotopedia vam ostavlja mogućnost da radovi budu spremljeni negdje drugdje, a ne na Fotopedia servisu i serveru. Servis umjesto samog spremanja omogučava potpunu organizacijsku cjelinu oko fotografija bez obzira gdje one bile spremljene. Fotografi grade i pune svoje albume sa najboljim radovima, odabiru Wikipedija članke koje vežu na fotografije kako bi dobili kontekstualnu okolinu te ih kao takve prijavljuju Fotopediji. Svatko može sudjelovati u gradnji Fotopedije i pomoći u izgradnji najveće fotografske enciklopedije na svijetu.

web: http://www.fotopedia.com