Photoshop – čemu služi Apply Image

Dogodi se ponekad da su nam fotografije snimljene u gorju slabog kontrasta, kao da su isprane. Uzrok tome može biti i izmaglica koja je vrlo česta pojava kada fotografiramo s planina. No digitalni fotoaparati u stanju su snimiti i infracrveno svjetlo (tj. dio spektra blizak infracrvenom dijelu spektra) koje nam može pomoći u takvim situacijama. Podaci iz tog dijela spektra su u crvenom kanalu.

Kako možemo dokazati da fotoaparat može snimiti i valne duljine svjetla koje naše oči ne vide? Uzmite daljinski upravljač koji ima IC LED i snimite LED. Zatim pritisnite bilo koju tipku i snimite LED. Većina digitalnih fotoaparata može snimiti jedan dio valnih duljina svjetla koje su bliske infracrvenim valnim duljinama. Ako vaš fotoaparat to ne može onda ima jači IC filter koji se nalazi ispred senzora (i uloga mu je da spriječi veći dio IC zračenja).

006
Na desnoj fotografiji je pritisnuta tipka na daljinskom upravljaču.

Ova fotografija je primjer isprane fotografije i uzrok je žalosnog izraza lica:

001

No postoji način da se razveselimo. Prvo dupliciramo početni sloj (Ctrl+J) da bi se u slučaju pogreške mogli vratiti na početak, a i da imamo mogućnost miješanja slojeva na razne načine. Potom primijenimo Auto Color opciju u Image meniju (ili Shift+Ctrl+B). Ona pronalazi svijetle i tamne boje i automatski usklađuje parametre. Uglavom daje dobre rezultate.

003

Na obronku planine Ćevo imamo plava područja bez teksture, no u crvenom kanalu ima informacija o teksturi. Crveni kanal bogatiji je teksturom od zelenog i plavog kanala.

002
RGB kanali redom.

Podatke iz crvenog (R -Red) kanala primijenit ćemo na duplikat sloja (automatski je dobio ime Layer 1) u prozoru Image>Apply Image.

007

I dobili smo nešto poput ovoga:

004

Do konačnog rješenja potrebno je malo pojačati kontrast u krivuljama (Ctrl+M) i primijeniti Shadows-Highlight opciju iz Image menija. U radu s klizačima Shadows-Highlight ne treba pretjerivati jer se mogu pojaviti neprirodne aureole.

005

Završni rezultat izgleda ovako. Cijeli postupak možete pogledati i na ovom video-tutorijalu, jedino što na primjeru iz video-tutorijala nije primijenjena Shadows-Highlight korekcija. Na fotografiji su nakon ovog postupka vidljive i grane drveta u prvom planu koje se nisu mogle izbjeći, pa – možda – jedan krop i voila:

008

o