Photoshop – Adobe Camera RAW

Adobe Camera Raw jedan je od programa kojima se mogu obrađivati RAW datoteke bez obzira na izvor (svaki proizvođač fotoaparata ima svoj RAW format pa to nama korisnicima otežava rad)

Adobe Camera Raw jedan je od programa kojima se mogu obrađivati RAW datoteke bez obzira na izvor (svaki proizvođač fotoaparata ima svoj RAW format pa to nama korisnicima otežava rad, no svi proizvođači imaju neke svoje male tajne u obradi fotografija koje čuvaju za sebe, pa je specializacija formata jedan od načina zaštite od konkurencije). Adobe Camera Raw je u svakoj aplikaciji Photoshopa i može raditi i bez pokretanja Photoshopa, ako se RAW datoteka (ili više njih odjednom) pokrene iz Adobe Bridga i kvalitetom je u samom vrhu ponude programa za obradu RAW datoteka.

RAW format – ili kako ga još zovu – digitalni negativ, je format zapisivanja koji čuva mnogo potencijalnih podataka koji mogu značajno poboljšati kvalitetu, pa je fotografije (od kojih se traži najviši nivo kvalitete koju neki fotoaparat može zabilježiti) poželjno spremati na memorijsku karticu kao RAW datoteke. Obrada RAW datoteke delikatan je zadatak koji traži dublje poznavanje principa digitalne slike, no Adobe Camera Raw je program koncipiran tako da i potpunim početnicima može pružiti radost kreativne kontrole pri obradi fotografija.

Uvod u znalačku kontrolu komandi Adobe Camera Raw programa možete pogledati na video tutorijalima iz naše produkcije. U tutorijalima sam koristio Adobe Camera Raw 5.6 koji je vezan za CS4 inačice Adobe programa. U CS3 ili starijim verzijama nedostaju neke mogućnosti (meniji i alati), no temeljni principi su isti: prvo podesite balans bijele – WB, zatim ekspoziciju (da izvučete što više podataka iz svijetlih i tamnih dijelova fotografije) i onda podešavate sve ostalo.


U ovoj epizodi možete saznati nešto više o dijaloškim menijima u Adobe Camera Raw programu.


U ovoj epizodi možete upoznati osnovne karakteristike alata u Adobe Camera Raw programu, kao i kako obraditi više fotografija istovremeno.

o