Photoshop – brza obrada fotografija

Automatizacija obrade fotografija u Photoshopu može se obaviti na razne načine. Jedan od njih je pomoću skripte Image Processor.

Automatizacija obrade fotografija u Photoshopu može se obaviti na razne načine. Jedan od njih je pomoću skripte Image Processor. To je način u kojem možemo brzo i kvalitetno mijenjati razne parametre kod fotografija kao što su dimenzije, format spremanja i kvaliteta obrade itd.  Ovom skriptom moguće je obaviti i RAW obradu na temelju parametara koje određujemo prema prvoj fotografiji nekog niza (mape), a mogu se primijeniti i akcije.

Kad sam pročitao Scripts na File meniju prvo što mi je palo na pamet bilo je: “Hu – ne i tu nekakvo programiranje,” no ova skripta me oduševila svojom jednostavnošću i opcijama.

Ovaj kratki video tutorijal objasniti će vam najosnovnije parametre pri korištenju Image Processora:

Image Processor

cs4_image_processor_box

Klikom na File>Scripts>Image Processor otvara se dijaloški okvir koji vam u jednostavnom sučelju nudi niz mogućnosti. Čak su i grupe postavki označene brojevima kako bi vam olakšale izbor.

cs4_image_processor_01 U prvoj grupi parametara određujete fotografije za obradu. Možete pokrenuti skriptu i na fotografijama koje su vam trenutno otvorene klikom na Use Open Images. Želite li otići popiti kavu i porazgovarati o novim DSLR-ima kliknite na Select Folder i odaberite neki folder s nekoliko stotina fotografija. Klikom na Open first image to apply settings omogućujete postavljanje parametara za obradu RAW fotografija (pokretanjem procesa obrade klikom na Run otvara se prva fotografija iz polazne mape u  Photoshop Camera Raw aplikaciji gdje postavljate parametre obrade. Klikom na Open Object nastavljate proces obrade, a klikom na Cancel prekidate obradu. Sve ostale fotografije u mapi ili podmapi (ako je uklkjučena opcija Include All sub-folders) obrađuju se prema tim parametrima). Opcija Open first image to apply settings omogućuje vam i promjenu kolor profila pri obradi fotografija u JPEG ili TIFF formatu (ako se profili razlikuju od radnog kolor profila koji je postavljen u Edit>Color Settings dijaloškom okviru).

cs4_image_processor_02 U drugoj grupi parametara određujete lokaciju obrađenih fotografija. Možete ih spremiti na istoj lokaciji i prebrisati polazne fotografije klikom na Save in Same Location ili kliknuti na Select Folder i odabrati neku drugu mapu za spremanje fotografija. Klikom na Keep folder structure Photoshop će kreirati pod-mape po uzoru na raspored (hijerarhiju) vaših polaznih mapa.

cs4_image_processor_03 U trećoj grupi File Type, određujete format pretvorbe i spremanja. Imate na izbor tri formata JPEG, PSD i TIFF. Možete istovremeno obaviti pretvorbu u sva tri formata pri čemu Photoshop kreira pod-mape pod nazivom PSD i TIFF. Izuzetna je opcija određivanja najveće širine i visine fotografije pri čemu skripta čuva proporcije fotografije (npr.ako je fotografija položena smanjuje se na zadanu širinu, a visina se smanjuje proporcionalno).

U JPEG pretvorbi možete birati kvalitetu sažimanja od 0 do 12 i konvertirati kolor profil (iz npr. Adobe RGB ili ProPhoto RGB) u sRGB prostor boja koji je standardni za WEB (da bi se pretvorba pokrenula potrebno je uključiti i Include ICC Profile opciju u četvrtoj grupi parametara – na dnu dijaloškog okvira Image Processor). U PSD opciji možete odabrati Maximize Compatibility pri čemu se datoteka sprema i za starije inačice Photoshopa. U TIFF načinu pretvorbe možete odabrati LZW sažimanje.

cs4_image_processor_04 Preferences grupa parametara nam omogućuje primjenu akcija na obrađivanim fotografijama, kao i dodavanje autorskih podataka u EXIF. To vam omogućuje brzo potpisivanje vaših fotografija bez traženja prave rubrike u File Info dijaloškom okviru, što olakšava zaštitu autorskih prava.

Kada su svi parametri definirani kliknite na Save i spremite parametre u *.xml datoteku za daljnju uporabu (klikom na Load možete uvesti spremljene parametre kada vam zatrebaju).

Konačno kliknite na Run, opustite se i popijte kavu, čaj ili nešto slično dok mašina radi za vas.

o