PHOTORI – natječaj za međunarodnu izložbu fotografija

Fotoklub Rijeka pokreće natječaj za međunarodnu izložbu fotografija na temu Grad i voda, voda i grad. Natječaj je otvoren do 26. svibnja 2010. godine, a izložba fotografija biti će 10. lipnja 2010. godine. Fotografije nakon završenog natječaja i izložbe ostaju kao muzejska građa Muzeja fotografije i fotografske opreme fotokluba Rijeka.

Fotoklub Rijeka pokreće natječaj za međunarodnu izložbu fotografija na temu Grad i voda, voda i  grad.  Natječaj je otvoren do 26. svibnja 2010. godine, a izložba fotografija biti će 10. lipnja 2010. godine. Fotografije nakon završenog natječaja i izložbe ostaju kao muzejska građa Muzeja fotografije i fotografske opreme fotokluba Rijeka.

Pravila natječaja kao i prijavnicu na natječaj preuzmite ovdje.