Photomatix program za izradu HDR snimaka

Photomatix Pro proizvod je tvrke HDRsoft, a predstavlja samostalnu aplikaciju koja nam omogućuje da koristimo nekoliko snimaka različitih ekspozicija za dobivanje jedinstvene High Dynamic Range (HDR) slike. HDR se jednostavno može prevesti kao slika sa velikim dinamičkim rasponom.

HDR snimke možemo raditi i u Adobe Photoshopu CS3, no osim što je PS primjetno skuplja aplikacija od Photomatixa, također je i zahtijevni što se tiće resursa, a i potrebno je uložiti puno više truda i znanja da bi dobili rezultate jednake onima iz Photomatixa. Photomatixov ključni dodatak je skoro pa savršena akcija, Tone Mapping, kojom možemo izvući zapanjujuće detalje iz sjena bilo da se radi o snimkama različitih ekspozicija ili samo jedne.

HDR slike imaju mnogo više detalja u svijetlim i tamnim područjima, od slika jedne ekspozicije, no, one se neće pravilno prikazivati na monitoru. Photomatix obrađuje HDR tako da ga možete prikazati na monitoru ili ga jednostavno ispisati. Također možemo stvoriti pseudo-HDR iz jedne RAW snimke. Ova metoda može postići vrlo dobre rezultate, a često dovodi do puno više detalja nego što se mogu dobiti obradom RAW snimke u raznim aplikacijama za obradu RAW snimaka.

Slike se uvoze u Photomatix koristeći Generate HDR (Generiraj HDR) stavku izbornika, koji zatim proizvodi jednu HDR sliku. Zatim odabiremo Ton Mapping. Sučelje koje nam omogućava “fine tunning” raznih parametara kojima onda dobivamo traženu HDR snimku.

Dobivanje HDR snimke u par korakata koristeći Photomatix Pro aplikaciju.

Korak 1 – fotografiranje

Za dobivanje dobre HDR snimke potrebno je snimiti nekoliko snimaka različitih ekspozicija. Nepisano pravilo govori da je potrebno najmanje 3 snimke, pod-eksponirana, normalna i pre-eksponirana snimka. Gornja granica broja snimaka ne postoji. Većina DSLR fotoaparata ima opciju Bracketing. Tom opcijom aparatu zadajemo korak ekspozicije između snimaka. Preporučljivo je uzeti vrijednost +/-2. Također fotoaparat stavljamo u mod A, odnosno prioritet otvora bledne te način snimanja stavljamo u Continuous mode, pritom aparat jednim pritiskom okidača bilježi više snimaka. Time izbjegavamo mogućnosti pomaka aparata. Naravno, korištenje stalka, tripoda je obavezno.

Korak 2 – učitavanje različito eksponiranih fotografija

Najjednostavniji način za učitavanje fotografija je odabir datoteka Finderom (Explorerom) i povlačimo ih na Photomatix ikonu na našem Docku (Desktopu). Potom ćemo dobiti dijalog koji će nas pitati što želimo učiniti s datotekama. Odabiremo opciju Generate an HDR image i klikamo na OK. Sljedeći prozor ispisuje odabrane datoteke. Ako je potrebno, možemo ukloniti datoteke ili odabrati druge. Osim ovog načina, možemo izravno pristupiti dijaloškom okviru za odabir izvora slike bilo klikom na ikonu Create HDR image na Workflow panelu, ili klikom na Process menu i odabirom Generate HDR.

Korak 3 – generiranje HDR snimke

Sljedeći prozor nam omogućuje da odredimo opcije za kreiranje HDR slike. Tri fotografije su snimljene koristeći stalak, tronožac. Još uvijek provjerimo poravnanje istih klikom na Align source images opciju za ispravljanje poravnanje za male pomake koji mogu nastati iako koristimo stativ. Nakon klika na OK gumb, Photomatix će različito eksponirane fotografije stopiti u jednu HDR snimku koja predstavlja potpuni tonski spektar boja u jednoj slici.

Korak 4 – priprema HDR snimke za prikaz

Ono što prvo primjećujemo je da generirana HDR slika izgleda razočaravajuće. To je zato što većina ekrana ne može pravilno prikazati zastupljenu boju i informaciju na slici bez daljnje obrade. Neobrađena HDR slika je na neki način slična negativu filma ili RAW datoteci kod digitalnog fotoaparata. Ona zahtijeva daljnu obradu za prikaz na ekranu ili ispis na neki medij. Ta obrada se naziva Tone mapping. Tone mapping otkriva detalje u sjenama koju su sadržani u izvornoj HDR slici te ih naglašava. Tone mapping pretvara HDR slike koja se izvorno nalaze u 32 bita/kanalu u neku sliku od 16 ili 8 bita/kanalu te na taj način mogu biti spremljene kao TIFF ili JPEG datoteke.

Korak 5 – tone mapping

Tone Mapping postavke na paleti nam omogućavaju podešavanje detalja i odabira tona boja na dva načina: prvi je Details Enhancer metoda, a drugi Tone Compressor metoda. Kako sad već vidimo “živu” HDR snimku, malim pomacima u postavkama dobivamo baš onu traženu. Osnovni orijentir za isparavno podešavanje snimke je naše oko. Važno je napomenuti da je pregled približan – konačni rezultati se mogu neznatno razlikovati u slučaju Enhancer tone mapping metode.
Uvodna slika preuzeta sa http://www.flickr.com/photos/wili/214317898/
Ostale slike sa http://www.hdrsoft.com/
Photomatix Pro možete probno skinuti ili kupiti na adresi http://www.hdrsoft.com/.