Nikon Capture Control Pro 2.7.1

Nikon je onjavio novu inačicu svoje Capture Control Pro aplikacije. Camera Control Pro omogućava korisnicima Nikon fotoaparata kontrolu nad aparatom te fotografiranje koristeći računalo. Fotoaparat se može spojiti na računalo klasično pomoću žice, dakle USB kabla, ili koristeći bežičnu kontrolu uz pomoć Nikon Wireless Transmiter-a.

Inačica 2.7.1 ove aplikacije nam omogućava podršku za Nikon D3 sa inačicom firmware-a v2.02 te nam omogućava neke dodatne postavke, kao npr:

  • Kad je uključen ISO Auto u opciji Sensitivity na kartici Exposure 2 te kad je uključen gumb Detail… za specificiranje maksimalne osjetljivosti sada su dostupni koraci od 1/3 koraka, ? koraka te 1 korak od proizvoljne vrijednosti b1 ISO osjetljivosti.
  • Vrijeme čekanja fotoaparata prije podešavanja fokusa, kao posljedica iznenadnih promjena udaljenosti subjekta sada se može podesiti na vrijednosti 5 (dugo), 4,3 (normlano), 2 i 1 (kratko) u odnosu na proizvoljnu vrijednost a4 u opciji Focus tracking
  • Dinamičko AF područje se sada može specificirati za FUNC. gumb + kotačić s proizvoljnom vrijednošću f4 Assign Func. gumba

Također je dodana i podrška za Nikon D700 sa firmware inačicom V1.02. Kad spojimo D700 sa firmware v1.02 na računalo, postavke Auto ISO i praćenje fokusa se također mogu podešavati kao i na prije opisanom načinu za D3.

Webstranica: Nikon Capture Control Pro 2.7.1 for Windows
Webstranica: Nikon Capture Control Pro 2.7.1 for Mac OS

nikond700