Natječaj za sportsku fotografiju „Odlučujući trenutak 2011“

U svrhu promicanja sporta i sportske fotografije Zajednica sportova Primorsko-goranske županije raspisuje natječaj za fotografiju na temu sporta i fair playa u sportu.

U svrhu promicanja sporta i sportske fotografije Zajednica sportova Primorsko-goranske županije raspisuje natječaj za fotografiju na temu sporta i fair playa u sportu:

Pravila natječaja:

 1. Fotografije moraju biti snimljene u 2011. g.
 2. Fotografije moraju biti snimljene na sportskim borilištima u Primorsko-goranskoj županiji,
 3. Sportaši iz klubova Primorsko-goranske županije mogu biti snimljeni bilo gdje bez geografskog ograničenja,
 4. Sudionici mogu dostaviti do 12 fotografija (najviše 3 fotografije iz istog sporta te najviše tri fotografije u kategoriji fair playa),
 5. Fotografije se dostavljaju u digitalnom obliku na CD-u, DVD-u ili USB mediju i moraju biti u JPEG formatu, najmanje rezolucije 300 dpi,
 6. Uz fotografije treba priložiti i ispunjenu prijavnicu (preuzima se ovdje ili na web stranicama Zajednice: www.sport-pgz.hr ili u prostorijama Zajednice sportova PGŽ, Rijeka – Jadranski trg 4),
 7. Rok za primanje radova je 4.11.2011.,
 8. Pristigle radove ocjenjuje povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Zajednice sportova PGŽ, Primorsko-goranske županije, Foto kluba Rijeka, Foto Kurtija i Tiskare Sušak,
 9. Autori najboljih fotografija po ocjeni povjerenstva biti će nagrađeni i to:
  – Prva nagrada – 3.500,00 kn (neto)
  – Druga nagrada – 2.500,00 kn (neto)
  – Treća nagrada – 1.500,00 kn (neto)
  – Nagrada u kategoriji „fair play u sportu“ 1.500,00 kn (neto)
  – Nagrada najboljem mladom autoru (do 19. g.) čija je fotografija uvrštena u izložbu – digitalni fotoaparat
 10. Zajednica sportova PGŽ nema obvezu vraćanja materijala i zadržava pravo njihove objave u ediciji vezanoj za temu natječaja, te u svrhu propagandnih aktivnosti vezanih uz natječaj, objavu fotografija u Sportskom godišnjaku, županijskom kalendaru i na web stranicama Zajednice bez naknade,
 11. Autori jamče da je fotografija predložena za natječaj originalna, da je njihovo autorsko djelo,
 12. Zajednica sportova PGŽ ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe fotografija od strane sudionika natječaja, a poslanih na natječaj kao autorske fotografije,
 13. Sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete natječaja što potvrđuju potpisom na prijavnici za Natječaj,
 14. Zajednica sportova PGŽ organizirati će izložbu najuspješnijih radova u prvoj polovici prosinca 2011. g.,
 15. Rezultati natječaja te lokacija i datum otvaranja izložbe objaviti će se do 18.11.2011. na web stranici www.sport-pgz.hr,
 16. Materijali se šalju poštom ili osobnom dostavom na adresu:

Zajednica sportova PGŽ
Jadranski trg 4/III
51000 Rijeka
S naznakom: Foto-natječaj 2011