Natječaj – Fotografije matuljskog kraja

Turistička zajednica općine Matulji otvara fotografski natječaj za izbor fotografija karakterističnog motiva matuljskog kraja. Javnim natječajem žele se privući svi fotografi koji su bilježili i bilježe svoja iskustva i zapažanja na području matuljskog kraja. Tema je: Zašto volim matuljski kraj. Natječaj završava 19. srpnja 2010. godine.

matuljiTuristička zajednica općine Matulji otvara fotografski natječaj za izbor fotografija karakterističnog motiva matuljskog kraja. Javnim natječajem žele se privući svi fotografi koji su bilježili i bilježe svoja iskustva i zapažanja na području matuljskog kraja. Tema je: Zašto volim matuljski kraj. Natječaj završava 19. srpnja 2010. godine.


Nakon završetka natječaja najbolje fotografije će 01. kolovoza 2010. odabirom komisije Turističke zajednice Općine Matulji, biti nagrađene na manifestaciji “Turistička rožica” novčanim nagradama u iznosu:

  1. mjesto – 1400,00 kn
  2. mjesto – 1000,00 kn
  3. mjesto – 800,00 kn

Uvjeti natječaja:

– svaki autor može sudjelovati najviše sa dvije fotografije;
– format datoteke JPG;
– minimalna rezolucija 300 dpi;
– minimalna duljina veće dimenzije cca. 3000 pixela;
– naziv datoteke fotografije treba sadržavati (ŠIFRA i naziv fotografije)

Fotografije se šalju razvijene u formatu 20×30 cm, te na CD-u. Podaci o autoru dostavljaju se u posebnoj zatvorenoj koverti s istaknutom šifrom, a sadržavaju sljedeće informacije:

– ime i prezime autora

– adresa

– telefon

– popis fotografija (npr. šifra i naziv fotografije-1.jpg)

Fotografije koje ne zadovoljavaju sve propozicije Natječaja i čije prijave ne sadrže sve potrebne informacije neće biti uvrštene u selekciju radova.

Organizator zadržava pravo izmjene uvjeta natječaja i predviđenog programa. Slanjem prijava na natječaj autori pristaju na sve navedene uvjete kao i na korištenje poslanog materijala u svrhu promocije događaja/izložbe i autora u javnosti i medijima te ostalim područjima promocije za potrebe Turističke zajednice Općine Matulji, te se odriču prava na autorsku naknadu. Fotografije se ne vraćaju.

Radove možete slati na adresu najkasnije do 19. srpnja 2010. godine:

Turistička zajednica Općine Matulji

Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji

Sa naznakom „Za foto natječaj”

Najbolje fotografije bit će izrađene i predstavljene na izložbi u sklopu manifestacija po izboru organizatora.

Natječaj završava 19. 07. 2010.