Međunarodni nagradni fotografski natječaj “Više budućnosti”

Probanka d.d. raspisuje međunarodni nagradni fotografski natječaj pod nazivom "Više budućnosti". Natječaj je otvoren od 20. svibnja do 8. studenog 2010. godine.

Probanka d.d. raspisuje međunarodni nagradni fotografski natječaj pod nazivom “Više budućnosti”. Natječaj je otvoren od 20. svibnja do 8. studenog 2010. godine.

Probanka d.d. će 2011. godine obilježiti 20. obljetnicu svoga postojanja te taj jubilej želi proslaviti na poseban način koji će predstaviti njezinu usmjerenost u budućnost i to u obliku novog koncepta komunikacije.

Pobjedničkoj fotografiji međunarodnog fotografskog natječaja »Više budućnosti« pripast će posebno mjesto u ukupnoj grafičkoj prezentaciji Probanke d.d. i bit će temelj nove inovativne vrste komunikacije koja će biti središnja vodilja Probanke d.d. u 2011. godini.

Zanima nas dakle kako uhvatiti trenutak koji znači »Više budućnosti«, istrgnuti ga iz vremena i učiniti ga trajnim i koristiti ga bilo kada u vremenu i prostoru.

Uvjeti natječaja:

Nagradni natječaj traje od  20.5.2010. do uključujući 8.11.2010. Komisija će pobjedničke fotografije izabrati do 19.11.2010., a imena nagrađenih će biti objavljena na web stranici www.probanka.si.

Autorice i autori fotografija na natječaj mogu poslati jednu ili više pojedinačnih fotografija ili fotografskih opusa crno-bijelih ili digitalnih fotografija u boji bilo kojeg formata. Svaka fotografija mora sadržavati godinu nastanka i kratki opis.

Autori neka fotografije dostave na CD-u ili DVD-u u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: Probanka d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor s napomenom “za fotografski natječaj”.

Komisija će dodijeliti:

– prvu nagradu: novčanu nagradu u iznosu od 4.000,00 EUR.

– drugu nagradu: fotoaparat CANON u vrijednosti do 2.000,00 EUR.

– treću  nagradu: fotoaparat CANON u vrijednosti do 1.000,00 EUR.

Komisija će uzeti u obzir izričaj, originalnost, tehničku dovršenost te estetska mjerila. Odluka komisije je konačna i nepobitna.

Svaki sudionik natječaja svojim sudjelovanjem pristaje da se poslane fotografije postave na izložbi i da zatim postanu dio  foto arhiva  Probanke d.d. Organizator natječaja si pridržava pravo objavljivanja djela u propagandne svrhe natječaja i za marketinške potrebe Probanke d.d.

Tekst fotografskog natječaja

1. članak

Organizator nagradnog fotografskog natječaja je Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (u daljnjem tekstu organizator).

2. članak

Nagradni fotografski natječaj se odvija od 20. 5. 2010. do 8. 11. 2010.

3. članak

Sudionici mogu sudjelovati na nagradnom natječaju tako da ispune prijavnicu koja je sastavni dio ovog oglasa te da poštom pošalju fotografije do 8.11.2010.

4. članak

Ako su fotografirane osobe tada fotografirane osobe moraju biti o tome obaviještene i moraju biti suglasne sa slanjem navedenih fotografija na natječaj. Svaki autor smije prijaviti samo one fotografije čiji je autor.

5. članak

Digitalne fotografije moraju biti u rezoluciji od minimalno 300 dpi te u  JPEG formatu. Fotografije mogu biti u boji ili crno-bijele.

6. članak

Sudionik nagradnog natječaja može biti svaka fizička osoba. Pojedinci se mogu na natječaj prijaviti s više fotografija ili opusa, no pritom moraju za svaku pojedinačnu fotografiju ispuniti novu prijavnicu. Sudjelovati mogu fotografi amateri te profesionalni fotografi, a traženi podatak  mora biti naveden na prijavnici.

7. članak

Sve fotografije koje sudionici prijave na natječaj moraju imati sređena autorska prava. Osoba koja je prijavila fotografiju mora biti autor fotografije. Pobjedničke fotografije će biti objavljene povodom obilježavanja 20-te obljetnice Probanke i  na web stranici www.probanka.si . Sve zaprimljene fotografije organizator može objaviti i u drugim medijima (web, tiskane publikacije itd.) ili ih koristiti u vlastite svrhe. Uz svaku fotografiju bit će navedeno ime i prezime autora. Sudionici natječaja se moraju pobrinuti da organizator objavom njihovih fotografija ne krši autorska prava trećih osoba.

Sudionik (roditelji ili zakonsko ovlašteni zastupnici sudionika koji je mlađi od 18 godina) nagradnog natječaja ispunjavanjem traženih osobnih podataka daje organizatoru osobnu dozvolu da se njegovi podaci koriste i kompjuterski obrađuju za potrebe nagradnog natječaja. Također daju dozvolu da prijavljene fotografije postanu vlasništvo poduzeća Probanka d.d. te da ih se ubuduće može koristiti u tiskanim publikacijama, na web stranicama ili bilo kojim drugim publikacijama poduzeća Probanka d.d. i povezanih društava.

8. članak

Fotografije triju pobjednika nagradnog natječaja će biti izložene na proslavi 20-te obljetnice Probanke u prostorijama Probanke.

9. članak

Tri pobjednika nagradnog natječaja će do 19.11.2010. odabrati komisija u sastavu:

  • Mag. Romana Pajenk, predsjednica uprave Probanke, d.d.
  • Milana Lah, članica uprave Probanke, d.d.
  • Vito Vrstovšek, član uprave Probanke, d.d.
  • Branko Vodušek, Dialog
  • Danilo Cvetnič, fotograf

Autore tri najbolje fotografije moraju potvrditi svi članovi komisije te predati pismeno obrazloženje odabira. Rezultati će biti objavljeni nakon  22. 11. 2010. na web stranici   www.probanka.si. Ne postoji mogućnost žalbe na odluku komisije.

Komisija će svoj odabir temeljiti na sljedećim kriterijima:

  • odabir i postavljanje motiva
  • inovativan koncept fotografije
  • tehnička dovršenost
  • primjerenost fotografije iz perspektive vodećeg mota “Više budućnosti”.

10. članak

Imena pobjednika natječaja će biti objavljena nakon 22. 11. 2010. na web stranici   www.probanka.si . U skladu s važećim propisima nagrađeni sudionici moraju organizatoru akcije prije preuzimanja nagrade posredovati  svoj porezni broj o čemu će biti pravovremeno obaviješteni poštom.

Komisija će dodijeliti:

– prvu nagradu: novčanu nagradu u iznos od 4.000,00 EUR.

– drugu nagradu: fotoaparat CANON u vrijednosti do 2.000,00 EUR.

– treću nagradu: fotoaparat CANON u vrjednosti do 1.000,00 EUR.

11. članak

U slučaju da je nagrađena osoba mlađa od 18 godina mora ju zastupati osoba starija od 18 godina koja zakonski i/ili na temelju odgovarajuće punomoći ima pravo zastupanja maloljetne osobe.

12. članak

Pravila su obvezujuća za organizatora i druge osobe koje su bilo kako povezane s pripremanjem i dodjelom nagrada te sudionike koji popunjavanjem podataka za ovaj fotografski natječaj prihvaćaju pravila i obvezuju se na njihov poštivanje. Pravila i uvjeti nagradnog natječaja su za vrijeme trajanja natječaja objavljeni na web stranici   www.probanka.si. Za tumačenje pojedinih članaka ovog pravilnika isključivo je nadležna komisija. Moguće pogreške u radu komisije i pri provođenju nagradne igre komisija će rješavati pravovremeno i sukladno dobrim poslovnim običajima. U slučaju ozbiljnijeg kršenja ovog pravilnika komisija može poništiti nagradni natječaj i ponoviti ga s odgovarajućim korekcijama.

13. članak

Pravila stupaju na snagu 10. 5. 2010.

U Ljubljani, 10. svibnja 2010.