Man Ray

Umjetnik koji je uspješno povezao likovnu umjetnost i fotografiju. Avangardista koji fotografsku tehniku, posebice laboratorijsku, prilagođava likovnom izričaju. Njegove solarizacije imaju svoj ekvivalent u književnosti, nadrealističkim slikama i skulpturama. Odraz su istog duhovnog i umjetničkog ozračja. Kod njega je teško reći što je po svojoj umjetničkoj vokaciji- slikar, fotograf, književnik, kipar, arhitekta i filmaš.

Man Ray (Emmanuel Rudsitzky, 1890.-1976.) je nadrealistički fotograf, umjetnik koji fotografiju promatra kao dio likovne umjetnosti. Unutar pokreta nadrealizma njegovo fotografiranje pripada teoriji o automatskom pisanju. Sada je to automatsko fotografiranje. To međutim nikako ne smije biti shvaćeno doslovce. Ray stvara novu fotografsku zbilju, pri čemu ne malu ulogu ima laboratorij i  njegove mogućnosti, primjerice postupak solarizacije i drugi. To više nije samo tehnika izradbe fotografija, intervencije u tamnoj komori, već prilagođavanje laboratorijske obrade umjetničkom izričaju.

Fotografije pogledajte na http://www.manray-photo.com/catalog. Odabrao: Krešimir Mikić