Lab – maske

Izrada maski može biti prava glavobolja. Crtanje lasso tool alatom ili selektiranje čarobnim štapićima mogu biti precizni, ali su i dugotrajni zadaci. Selektiranje alatom Color Range – (raspon boje) može odabrati i krive dijelove koji su isto obojeni. Tehnika izrade maski iz kanala L*a*b prostora boja može pojednostaviti izradu maski.

Maska ne bi bila maska kada joj neki dijelovi ne bi bili prozirni, dok drugi prekrivaju i zaštićuju dijelove fotografije. Sve što je crno na maski predstavlja prozirne dijelove maske, sve što je bijelo je potpuno neprozirno, a sve što je sivo ima neki stupanj prozirnosti ovisno o tonu sive (tamnija siva – više prozirno; svijetlija siva – manje prozirno). Maske se nalaze u tzv. alfa kanalima. Alfa kanali se mogu memorirati u formatima TIFF, PSD, XCF itd. JPEG nema mogućnost memoriranja alfa kanala, pa ako želite sačuvati masku za kasniju uporabu ili za neke druge fotografije potrebno ju je memorirati kao crno-bijelu fotografiju koja se po potrebi primjenjuje.

L*a*b je prostor boja koji razlaže sliku na kanal L(engl. lightness – svjetlina), kanal a (zeleno – magenta) i kanal b (plavo – žuto). Kanal L nosi informacije o kontrastu i teksturi, dok kanali a i b nose informacije o boji. Pri izradi maski kojima nastojimo izolirati pojedine dijelove koji se razlikuju po boji, kanali a i b mogu biti od velike koristi.

car_red
Na ovoj RGB fotografiji potrebno je maskirati lišće, maramu i cvijeće (pogledajte članak Lab Color – crveno u zeleno s tri klika). Pri izradi maski iz kanala boje, biramo kanal (Window>Channels) koji ima jasno definirane granice boja koje želimo maskirati.

rgb
RGB kanali mogli bi se uporabiti za masku i to osobito prvi u nizu – crveni (R) kanal. Problem je u tome što se marama izgubila u sivim tonovima sjena na poklopcu motora. U zelenom (G) kanalu marama je dobro definirana, ali je lišće utopljeno u poklopac motora što je slučaj i s plavim (B) kanalom, pa se ti kanali ne mogu uporabiti za brzu izradu maski koje definiraju granice određene boje. Potrebno nam je nešto što bolje definira boje.

lab_a_chn_01
Prebacivanjem fotografije u Lab Color prostor boja (Image>Mode>Lab Color) u Channels paleti se prikazuju Lab kanali, gdje a i b kanali prikazuju boje. Označeni kanal je a kanal koji prikazuje nivoe zelene i magente na slici.

lab
Lišće je zeleno pa je lijepo definirano u kanalu koji prikazuje zelene tonove naspram crvene boje automobila. Crvena je mješavina žute i magente (koju također prikazuje a kanal), pa je taj kanal idealan za precizno definiranje linije koja razdvaja crvenu i zelenu boju. Nakon definiranja kanala iz kojega ćemo izraditi masku, potrebno je pojačati kontrast.

U paleti Channels kliknemo na kanal a. Prikazuje se crno-bijela slika kanala. Kopiramo kanal na clipboard (Ctrl+A; Ctrl+C). Otvaramo novi dokument (Ctrl+N), imenujemo ga Maska i potvrdimo kreiranje (OK). Zalijepimo informacije koje smo iskopirali (Ctrl+V).

lab_a_chn
Dobit ćemo novi dokumenat u kojem ćemo iskopirati početni sloj (na slici Layer 2) pritiskom na Ctrl+J.

lab_a_chn_hardlight
Potrebno je promijeniti način miješanja slojeva u Hard Light (tvrdo svijetlo). Ovaj način miješanja pojačava kontrast. Slijedeći korak je kopiranje iskopiranog sloja (Layer 2 copy na slici), s načinom miješanja Hard Light, do razine kada sivkasta boja automobila postane pretežito bijela. Na ovoj fotografiji to je izvršeno 9 puta.

maska_fin
Povežemo slojeve u jedan (Layer>Flatten image). Fino podešavanje kontrasta (prozirnosti) moguće je obaviti alatom Levels – nivoi (Ctrl+L). Nije potrebno sve “oguliti” do potpune bjeline. Razinu “čišćenja” maske provjerite na fotografiji koju maskirate.

Na ružama su preostali mali svijetlosivi dijelovi (neprozirni dijelovi maske) koji se mogu selektirati alatom laso ili obojiti kistom i maska je gotova:

maska_fin_01

Primjena maske

maska_apl_02
Kliknite sloj koji maskirate. Kliknite ikonu Add Layer Mask. Alt+kliknite Layer Mask Thumbnail čime selektirate kanal maske.

maska_apl_03
Zalijepite masku (Ctrl+V) i voilà:

finish

o

fotografija: Lidija Novak – Lolo