Lab Color – crveno u zeleno s tri klika

Mijenjanje boja na objektima koje smo fotografirali ponekad može biti prava noćna mora (osobito na automobilima). Boje možemo mijenjati na razne načine. Jedan od najboljih načina je pretvorba fotografije iz RGB-a u Lab koji ima daleko veći gamut i puno je tolerantniji prema nekim pogreškama koje se javljaju prilikom mijenjanja boja. Ovaj primjer koji vam prikazujemo jedan je od najjednostavnijih i tu je da vam zagolica maštu…
Pretvorba iz RGB prostora boja u L*a*b krajnje je jednostavna i najmanje destruktivna (podaci se “preračunavaju” na način da se čuvaju jer se “pretaču” u puno širi prostor boja). Kliknite na Image>Mode>Lab Color. Nakon pretvorbe u Lab duplicirajte pozadinski sloj (background): Ctrl+J. Spremite fotografiju u novu datoteku s *.psd ekstenzijom.

car_red
Fotografija na slici je klasični primjer pogodne fotografije za brzu promjenu boja. Vozila su pogodna za promjene u Lab-u jer imaju mnogo neutralnih tonova (kromirani dijelovi, gume, unutrašnjost…)

car_green
Pritisnite tipku Ctrl+4 i zatim Ctrl+I. Kliknite na Image>Mode>RGB Color i sve što je na početnoj fotografiji bilo crveno postalo je zeleno, a neutralni (sivi) tonovi nisu poprimili nikakve promjene. Svi detalji koji imaju nešto crvenoga postali su također zeleni. Lišće na poklopcu motora poprimilo je čudnu nijansu smeđe, no to možemo eliminirati maskom koja će zamaskirati samo zelene dijelove.

maska_apl_03
Maske možete izraditi na razne načine. Priopazite da su svi dijelovi fotografije koji ne smiju promijeniti boju prozirni tj. crni. Postoji mnogo slučajeva gdje nije potrebno maskirati ni jedan dio prizora. Pri fotografiranju birajte eksterijer neutralnih tonova i time ćete iskoristiti svojstvo Lab Color načina da ne dira neutralne tonove.

car_green_mask
Krajnji rezultat je ova kameleonska pretvorba. Maska je vratila prirodne boje cvijeću i lišću i marami.

o

fotografija: Lidija Novak – Lolo