Krivulje – što su i kako rade

Posjedujete li neki od programa za uređivanje fotografija vjerojatno ste se susreli s alatom koji se zove krivulje ili Curves ili Tone Curve ili sl.. Na prvi pogled krivulje izgledaju vrlo bezazleno, no svi stručnjaci se slažu da je to najvažnije pomagalo u kontroli uređivanja fotografija na računalu. Krivulje određuju kako će se ulazni tonalni podaci mijenjati do izlaza i to vrlo precizno s potpunom kontrolom procesa. Jednom usvojena načela kontrole krivulja uveliko se isplate u bilo kojem procesu poboljšavanja fotografija.

Najkvalitetniji način korekcije fotografija koje su digitalizirane je preko krivulja. Krivuljama vrlo jednostavno poboljšavamo kontrast fotografije u cjelini, kao i kontrast određenih dijelova fotografije bez uporabe specijalnih maski. Krivuljama možemo prilagođavati i boje, jer se svaki kanal boje (R-G-B, ili C-M-Y-K ili L*a*b itd.) može posebno prilagođavati putem krivulja. Krivuljama možemo ispravljati pogreške u određivanju temperature boje tj. balansa bijeloga (WB) i još štošta drugo.

3_krivulje
Svi računalni programi koji su namijenjeni profesionalnoj uporabi imaju mogućnost upravljanja krivuljama. Sučelje je kod svih programa slično, tako da je lakše upravljati uređivanjem fotografije s krivuljama nego li s raznim alatima koji su porazbacani po menijima. Na ovoj slici su prikazani Curves alati kod: 1.
Corel Paint Shop Pro Photo; 2. Gimp i 3. Photoshop.

Krivulje možemo naći u Photoshopu pritiskom na Ctrl+M, ili Image>Adjust>Curves; u Gimpu Colors>Curves; u Corel Paint Shop Pro Photo Adjust>Brightness and Contrast>Curves. U svim programima alat je slične konstrukcije. Upravljački prozor podijeljen je na više cjelina, no nas trenutno zanima graf. Na dnu grafa su ulazni nivoi, na lijevoj strani izlazni. Uobičajena je podjela da je crna točka (0) kod RGB prostora boja lijevo dole, a bijela (255) desno gore. Srednji tonovi (128) su na sredini. Preko dijagonale se proteže linija/krivulja, koja je pri pokretanju komande ravna (jer još nismo napravili nikakve promjene), no kod nekih programa se pojavljuje zadnja korištena krivulja (kod Photoshopa je to Ctrl+Alt+M).


Ako kliknemo na krivulju lijevom tipkom miša (LTM) dobit ćemo kontrolnu točku na mjestu klika. Kontrolnih točaka može biti više. Kontrolne točke se mogu kreirati i prelaženjem kursorom po fotografiji (kursor se mijenja u kapaljku) i Ctrl+klik lijevom tipkom miša (LTM) na pikselu tj. tonalnom nivou kojem želimo mijenjati parametre. Pomicanje kontrolne točke (klik+vuci) ili pomicanjem više kontrolnih točaka kreiramo krivulju. Pomicanjem kontrolne točke na krivulji gore-dolje i lijevo-desno kontroliramo mnoštvo parametara koji definiraju što će se dogoditi s ulaznim tonalnim nivoima.

krivulje_03_cba
Kontrolna točka povlači krivulju i njen položaj određuje na koji način se ulazni tonski nivoi mijenjaju. Povlačenjem prema gore tamniji tonovi postaju svjetliji, a povlačenjem prema dolje svjetliji tonovi postaju tamniji.

krivulje_solariz
Veliko pomicanje kontrolnih točaka može drastično mijenjati izgled fotografije.

krivulje_000contras
Ako je krivulja između kontrolnih točaka strmija od 45 stupnjeva kontrast je veći.”S” oblik ima krivulja koja naglašava kontrast u srednjim tonovima, a smanjuje ga u sjeni i najsvjetlijim dijelovima.

krivulje_000low_c01
Ako je krivulja manjeg kuta od 45 stupnjeva kontrast između točaka je manji
, a povećan je u sjeni i najsvjetlijim dijelovima..

krivulje_000low_c
Ova krivulja smanjuje kompletni kontrast, ali i sažima tonalni raspon fotografije, što rezultira i smanjenjem ukupnog broja boja tj. nijansi (što prikazuje sivi histogram na slijedećoj fotografiji. Tonski raspon smanjio se na 50%).

krivulje_000l_to_c
Ovaj oblik krivulje pretvara prethodnu fotografiju slabog kontrasta u fotografiju ujednačenog kontrasta rastežući postojeći tonski raspon  (cca 50% mogućeg tonskog raspona) na cijeli tonski raspon što rezultira češljastim histogramom (slika dolje).

krivulje_000ceslj
Češljasti histogram je znak da nedostaju određene tonske vrijednosti. Nedostatak pojedinih tonskih vrijednosti znači da na fotografiji nema finih tonalnih prijelaz, već se pojavljuje posterizacija. Ovakve fotografije su odlične za web, ali nisu za veća povećanja.

krivulje_000post
Ovako izgleda derastično potencirana posterizacija. Krivulja je stepenasta.

krivulje_000inv
Negativna krivulja se dobiva povlačenjem crne točke na 255 i bijele točke do 0.

car_bw_cont_points
Ova fotografija ima slabi kontrast i kako pokazuju mjerenja (gornja slka – desno) i histogram (donja slika – desno) crna je na 44 nivou (mora biti na 0), a bijela na 211 nivou (mora biti na 255). Ono što je u prirodi bijelo ovdje je sivo, a ono što je najtamnija sjena (što je dobro prikazati crnim) također je neka nijansa sive. Ovakve fotografije doivaju na dinamici tako da se režu dijelovi ulaznog tonalnog raspona i u sjeni i u svijetlijim dijelovima (koji nemaju nikakve podatke) kao što prikazuje donja slika histograma i krivulje – desno.

car_bw_tone_curv
“Odrezani” dijelovi krivulje u sjeni ili svijetlim dijelovima koriste se kada su na fotografiji bijeli dijelovi zabilježeni kao neke svijetlije sive nijanse, a i crni kao neke tamnije sive nijanse (nije nužno da su oba ekstrema siva – može biti samo jedan od njih. Histogram može pomoći u procjeni potrebe za korekcijom). Fotografija izgleda kao da je isprana (obično su to fotografije snimljene u izmaglici ili na snijegu, automatskim odabirom ekspozicije, pa je sustav mjerenja u fotoaparatu veliku bijelu plohu “napravio” sivom). Ovi parametri ovise i o ugođaju fotografije. Ako je fotografija snimljena u magli, možda i neće biti potrebno vući kontrolne točke do krajnjih točaka, nego samo malo naglasiti kontrast.
Slično kao i histogram gornje fotografije može izgledati i histogram fotografije koju je zabilježio senzor s većim dinamičkim rasponom nego što je dinamički raspon prizora, pa su dobrodošle korekcije kontrasta.

krivulje_001krivulje_002
Procjena prema histogramu nalaže pomicanje bijele kontrolne točke u lijevo i crne kontrolne točke u desno. Korigirana je i svijetlina i kontrast srednjih tonova.

Kako korigirati boje krivuljama

Fotografije koje spremaju digitalni fotoaparati su RGB kompoziti. To znači da se svaka boja izražava s tri brojčana podatka koji definiraju svaki piksel, a ti se podaci nalaze svaki u svom kanalu (jedan kanal za crvenu (R – engl. red), drugi za zelenu (G – engl. green) i treći za plavu (B – engl. blue). Ti brojčani podaci su 256 nivoa (0-255) za svaki kanal, koji su predstavljeni sivom skalom na grafu krivulja (256 nivoa crvene x 256 nivoa zelene x 256 nivoa plave = 16777216 kombinacija, tj. boja za 8 bitni sRGB prostor boja).

Svaki kanal (RGB) se može prikazati kao crno-bijela fotografija. Svaki kanal se može posebno korigirati svojom krivuljom i još se svi zajedno mogu korigirati zajedničkom krivuljom (kod Photoshopa i Corel Paint Shop Pro Photo je to RGB, kod Gimpa Value).

Jedan od čestih problema kod digitalne fotografije je balans bijeloga, tj. sivoga, tj. neutralnih boja. Loše podešeni WB se može vrlo lako korigirati krivuljama, ako na fotografiji imamo neku točku koja je u prirodi siva ili bijela (znači da je u sjeni siva, a siva je mjerilo neutralnosti. Siva ima RGB kombinaciju istih brojeva, npr.:R24-G24-B24, ili R110-G110-B110). Postoje specijalna pomagala za točno određivanje WB, no ako nam je fotografija kao ova dolje, dovoljno je da ima nešto bijelo ili sivo (bijela košulja, beton, guma na automobilu, bijeli zid, snijeg itd.).

wb_01
Ova fotografija ima totalno neprihvatljive boje, a budući da je podloga bijela, točka označena križićem poslužiti će nam za tonsko prilagođavanje boja. S otvorenim prozorom alata Krivulje Ctrl+kliknemo označenu točku (za koju želimo da postane siva). Kursor se pri tom mijenja u kapaljku. Na krivulji se pojavljuje kontrolna točka.

wb_rgb01
Otvaranjem svakog kanala vidimo da odabrana točka ima slijedeće vrijednosti: R 121, G 134, B 168. Najveću vrijednost ima plavi kanal, što se vidi i na prevladavajućem tonu. Smanjenjem plavog i zelenog parametra na visinu crvenog (121) dobit ćemo sivu boju u toj točki, a zajedno s njom korigirati će se i ostale boje.

wb_02g
Povlačenjem kontrolne točke u zelenom kanalu s pozicije 134 na 121 skidamo zeleno obojenje.

wb_02b
Povlačenjem kontrolne točke u plavom kanalu s pozicije 168 na 121 skidamo plavo obojenje.

wb_02
Zadnji potez je povlačenje Value (RGB) skupne krivulje prema gore dok se ne dobije prihvatljivo svijetla slika.

o