Kic klub – natječaj za izlaganje u 2012. godini

Foto galerija Kic klub poziva zainteresirane fotografe da se prijave na natječaj za izlaganje u 2012. godini.

Foto galerija Kic klub poziva zainteresirane fotografe da se prijave na natječaj za izlaganje u 2012. godini.

Prijava treba sadržavati:

  1. Opis projekta (do jedne kartice teksta).
  2. Popratni materijal (fotografije u jpg formatu).
  3. Životopis.
  4. Kontakt.

ROK PRIJAVE je  20. lipanj 2011 godine.

Prijave se mogu slati:

Nepotpune i zakašnjele prijave nece se razmatrati.

O rezultatima selekcije kandidati ce biti obaviješteni putem e-maila.

Kontakt osoba:

Dubravka Gasparini 091 226 1987
clicked.kic@gmail.com