Kanali – Channels (3.dio)

U prijašnjim tekstovima o kanalima koristili smo informacije (tonske razine piksela) svakog kanala bez “posuđivanja” informacija iz drugih kanala. Promjene karakteristika kanala (a time i boja na fotografiji) moguće su i kroz miješanje podataka iz drugih kanala. To omogućuje nadzor nad detaljima (informacijama) koji su zbog tehničkih karakteristika senzora i obrade podataka nestali iz nekih kanala, a zabilježeni su kao sastavni dio prizora.

Sve takve promjene mogu se nazvati “nedestruktivnima prema sadržaju” budući da se ne mijenja položaj slikovne informacije, mijenjaju se samo karakteristike boje – jednako kao pri izradi fotografija iz filmskog negativa gdje se filtriranjem dobio rezultat (tj. vjerne boje) koji je bio najsličniji doživljaju fotografa (taj doživljaj je u pravilu uvijek subjektivan, jer svaki čovjek drukčije doživljava boje).

Prije svake manipulacije kanala potrebno je pregledati sadržaj kanala. Na nekim fotografijama moguće je da određeni dio tonskih razina u pojedinim kanalima nedostaje (rezanje). To je najlakše zamijetiti u najsvijetlijim dijelovima, a nastaje zbog slabije dinamike senzora ili prilikom obrade unutar fotoaparata u 8-bitnoj dubini boje (crveni kanal pri fotografiranju crvenog cvijeća i sl.), iako histogram srednje vrijednosti pokazuje da nema rezanja (tj. ekspozicija je zadovoljavajuća, no ne i savršena). Dobro je stoga provjeriti pojedinačne kanale. Ako je zamjetno rezanje tonskih razina u nekim kanalima to može rezultirati slabim dojmom trodimenzionalnosti, tj. plošnim oblicima. Ako je fotografija zabilježena u JPEG formatu, jedini način da se poveća dubina (doživljaj trodimenzionalnosti) je da se informacije “posude” iz kanala koji ih imaju i pomješaju s informacijama kanala kod kojih je zamjetan manjak.

Crveno

ruzica_00
rgb_ruzica
Na ovoj fotografiji crvenih ruža vidljiva je jedna veća mrlja crvene boje bez detalja, kao što pokazuje i analiza kanala. U zelenom i plavom kanalu na tim mjestima postoje bogatiji detalji. Obično se za obogaćivanje crvenog kanala koristi zeleni kanal jer ima manje šuma, no u ovom slučaju odlučio sam se za plavi kanal jer ima veći kontrast na detaljima.

ruzica_01
Apliciranjem plavog kanala na sve kanale, (može i samo na crveni kanal) (Photoshop: Image>Applay Image) * u 20%-tnom intenzitetu s načinom miješanja “Darken” (potamni), dobije se fotografija koja ima crveni kanal s dodanim informacijama iz plavog kanala. Fotografija koja se dobije djeluje kao lošija fotografija, no to je samo privid jer se toj fotografiji povećao tonski raspon. Veća atraktivnost može se vrlo lako postići povećanjem zasićenja boja i malim povećanjem kontrasta.

detalj_00
detalj_01a
Obogaćivanje tonalnih prijelaza daje bolju definiciju detaljima.

Kod takvih “posuđivanja” informacija moguće je pojačanje šuma i to na bojama koje su bliske kanalima iz kojih su se informacije “posuđivale”, odnosno kanalima koji su tamniji (zeleni i plavi kanal), pa će možda biti potrebno izraditi masku koja maskira boje koje nije potrebno “obogaćivati” (na gornjem prizoru je to zelena boja).

Rezanje tonskih razina je najčešće u crvenom kanalu. U zelenom kanalu rezanje je rijetko jer je dvostruki broj zelenih piksela u najčešće korištenim filterima ispred senzora. Dvostruki broj zelenih piksela odabran je stoga što je ljudski vid najosjetljiviji na zelene valne dužine svjetla, tj. slabija definicija žuto-zelenih i zelenih tonova je lako zamjetljiva.

Plavo

Pojačanje plavih tonova može se postići dodavanjem informacija iz crvenog kanala.

vis
vis_rgb
Na ovoj fotografiji grada Visa vidljiva je slaba definicija mreškanja mora, fotografija djeluje mlitavo. Dodavanjem crvenog kanala (najtamnijeg kanala u plavim dijelovima prizora) u RGB kanale na novom sloju (Open>Ctrl+J; Image>Applay image, pri čemu je Channel parametar: RGB, Blending parametar: Normal i Opacity 100%) i miješanjem tog sloja (Layer 1) s Background slojem u Luminosity (svijetlina) načinu miješanja, poboljšava se definicija mora.

vis_cont_sat
Tekstura površine mora je poboljšana i sada je još…

vis_apply_01
…moguće pojačati kontrast, zasititi boju mora, zelene vegetacije i krovova kuća i fotografija može poslužiti i za razglednicu…

 

more
Na ovoj fotografiji sam želio naglasiti tirkiznu boju mora.

more_cont
Pojačanjem kontrasta čitav prizor je dobio na svježini, no more mi je previše staklasto.

more_lum_sat
Apliciranjem crvenog kanala, kao i na gornjoj fotografiji, na kopiju Background sloja i miješanjem u Luminosity načinu s Background slojem dobio sam željenu plavu nijansu (crveni krovovi ili žuti dijelovi prizora pri tom mogu dobiti svijetliju nijansu, što se može spriječiti maskiranjem).

Portret

Kod fotografija portreta miješanje kanala na ovaj način također može poboljšsti dojam volumena. Naš mozak definira dubinu prizora na temelju sjena. Ako su sjene slabo definirane glava će izgledati plošno. Posuđivanjem sjena iz zelenog kanala (kod kojega mogu biti najjače izražene) može se poboljšati dojam treće dimenzije. Možete aplicirati i crveni i plavi kanal, pa utvrditi koji je način miješanja najuvjerljiviji.


Na ovoj karikaturi autora ovog teksta primjenjeno je apliciranje zelenog kanala i dotjerano je zasićenje boja, što je unijelo malo životnosti u hladnu suzdržanost stila ovog članka.

U slijedećem nastavku osvrnuti ćemo se na razlike u kanalima kod različitih modela definiranja boje (RGB, L*a*b, CMYK) i mogućnosti njihovog međusobnog miješanja. Jedan mali dio već možete vidjeti u tekstu Lab – Maske.

o

*
(natrag na *)