Kanali – Channels (2.dio)

Kanalima se mogu mijenjati razni parametri koji određuju konačni izgled fotografije. Svi alati i efekti u programima za obradu forografija mogu se primjeniti na svaki kanal posebno, jer je svaki kanal u osnovi monokromatska (jednobojna) fotografija. Photoshop može prikazati kanale kao crnobijele fotografije što olakšava rad na kanalima. Kanalima se mogu kontrolirati jednostavne kao i vrlo složene promjene boja.

Digitalna fotografija je mozaik sastavljen od mnoštva piksela. Svaki piksel se definira brojčano. Ta definicija se zapisuje u određenom formatu zapisa (JPEG, RAW,  NEF, CR2, RAF, DNG, ORF…), i u određenom modelu definiranja boja (RGB, L*a*b, HSV…). Fotografija se može “preračunavati” iz jednog modela (npr. RGB) u drugi model (npr. L*a*b). Pri svakoj pretvorbi dolazi do promjena podataka. Stoga te promjene valja raditi oprezno. Te promjene slične su prevođenju teksta u neki drugi jezik. Ako se tekst na hrvatskom jeziku prevodi na engleski jezik i onda taj engleski  prijevod prevodi na njemački jezik,  pa onda taj njemački prijevod na hrvatski jezik (bez da se zna za postojanje hrvatskog originala) original i posljednja verzija neminovno će se razlikovati. Osnovna ideja će vjerojatno ostati prepoznatljiva, no ponekad se i to izgubi.

U digitalnoj fotografiji najviše se koristi RGB* model boja, koji ima tri kanala i različite načine definiranja (engl. mode) koji definiraju različite prostore boja (sRGB, Adobe RGB, Pro Photo RGB, itd.).

ian_akkermann

Bez obzira na način definiranja boja i prostor boja, kanali RGB fotografije su monokromatske (jednobojne) fotografije čiji pikseli mogu imati ograničeni broj tonalnih nivoa. Ta karakteristika je važna jer se boje stvaraju aditivnim miješanjem (zbrajanjem) različitih vrijednosti svijetline boje pojedinih piksela u svakom kanalu.

rgb._01jpg
Vrijednosti boja u kanalima  R 122, G 165 i B 200 daju miješanjem ovu plavu nijansu.

rgb._002
Kod miješanja svjetla osnovnih boja (crvene, zelene i plave), neutralni tonovi (bijela, siva, crna) se dobivaju istim udjelom svih triju kanala (npr. R100 G100 B100 daje sivu).

rgb._003
Ako je neki kanal svijetliji od ostalih više će utjecati na obojenost (npr. R180 G100 B100 dati će crvenkasti ton).

Promjenom karakteristika kanala mogu se poboljšavati mnogi parametri važni za konačan izgled fotografije (ravnoteža bijeloga – WB, oštrina, zasićenost boja, otklanjanje šuma i sl.). Upravljanje kanalima u programima za obradu fotografija može se vršiti na više načina. Jedan od najčešće  korištenih je prilagođavanje postojećih RGB kanala, bez “posuđivanja” informacija iz drugih kanala.

Dominantni ton

RGB kanali idealni su za ispravljanje temperature boje, tj. ravnotežu bijeloga (engl. white balanceWB). Ako je na fotografiji neželjeni dominantni ton neke boje (koji je nastao zbog pogreške u određivanju WB parametra**) on se može ispraviti promjenom svijetline RGB kanala alatima Razine (Levels – Ctrl+L), Krivulje (Curves – Ctrl+M) ili mikserom kanala (Channel Mixer). Bitno je imati na umu da se miiješanjem maksimalnih svjetlina (čistih RGB boja) dobiva bijela.

church_01
Na ovoj fotografiji pogrešno je određen WB. Dominantni ton je Cyan, zeleno-plava. Ispravljanje je moguće obaviti kapaljkama za sivu i bijelu točku, jer na fotografiji možemo definirati predmete koji su u prirodi bijeli i sivi (zid, sjena na bijeloj stranici kamiona). WB možemo ispraviti i mikserom kanala (Image>Adjustments>Channel Mixer) tako da pojačamo crveni kanal koji je komplementaran zeleno-plavoj.

church_02
Ispravljena fotografija djeluje prirodno.

Varijante dominantnog obojenja

rgbcmy_00
Ovo je ilustracija gdje su boje u ravnoteži. Bijelo traka je bijela, siva skala je neutralna (nema nikakvo obojenje), osnovne boje su dobro prikazane.

rgbcmy_r
Ako je na fotografiji prevladavajući crveni ton potrebno je potamniti crveni kanal ili posvijetliti zeleni i plavi kanal da bi neutralni tonovi postali neutralni (u panelu Kanali – Channels (Window>Channels) (na desnoj strani gornje slike) vidljiv je značajni pomak na tamnije razine sive u zelenom i plavom kanalu. Potrebno ih je posvijetliti do razine kada siva prelazi u bijelu. Pri tome su moguće degradacije finih prijelaza, no to je bolje nego fotografija sa promašenom ravnotežom bijele. Na fotografijama degradacija nije tako jako vidljiva kao na gradijentima).

mixer
Ispravljanje dominantne crvene posvijetljavanjem zelenog (green) i plavog (blue) kanala u mikseru kanala – Channel Mixer (Image>Adjustments>Channel Mixer). Postotak pojačavanja se definira ovisno o dominaciji crvenog tona.

curves

Ispravljanje dominantne crvene kapaljkama za sivu i bijelu točku alata Krivulje – Curves.

  1. Otvorite alat (Ctrl+M), kliknite na kapaljku za sivu točku i na fotografiji kliknite nešto što je u prirodi sivo (bijela/siva/crna odjeća, sivi metali, sivi namještaj,  asfaltirani put i tome slično).
  2. Kliknite na kapaljku za bijelu točku i kliknite nešto što je u prirodi bijelo.

Možda će biti potrebno podesiti širinu točke koju kapaljka “čita” (pritisnite I, odaberite veličinu točke u Sample Size meniju, gore lijevo na sučelju Photoshopa). (Natrag na fotografiju)

“Rezanje” tonskih vrijednosti u plavom i zelenom kanalu odnosi sa sobom dio definicije i finih tonskih prijelaza. Želite li izvući maksimum tonskih vrijednosti potrudite se podesiti WB prije fotografiranja ili fotografirajte u RAW formatu za kasnije podešavanje WB.

Slična procedura se primjenjuje kod drugih dominantnih boja:

rgbcmy_g
Ako je ton koji prevladava zeleni, potamnjujemo zeleni kanal ili posvijetljujemo crveni i plavi kanal (obratite pažnju na pomak prema sivoj u channels panelu (desno) crvenog i plavog kanala..

rgbcmy_v
Ako je ton koji prevladava plavi (B), potamnjujemo plavi kanal ili posvijetljujemo crveni i zelenii kanal.

rgbcmy_c0Ako je ton koji prevladava cyan (G+B) posvijetljujemo crveni (R) kanal.

rgbcmy_m
Ako je ton koji prevladava magenta (R+B) posvijetljujemo zeleni (G) kanal.

rgbcmy_y
Ako je ton koji prevladava žuta (R+G) posvijetljujemo plavi (B) kanal.

U ovim primjerima koristili smo informacije (tonske razine piksela) svakog kanala bez “posuđivanja” informacija iz drugih kanala. O promjenama karakteristika kanala kroz mješanje podataka iz drugih kanala ili njihove potpune zamjene pikselima iz drugih kanala saznat ćete u slijedećem nastavku.

o

(nastavlja se)


*RGB = (R – engl. red) crveno, (G – engl. green) zeleno, (B – engl. blue) plavo. Crvena, zelena i plava su odabrane kao osnovne boje jer i ljudski sustav za opažanje boja koristi osjetila koja su osjetljiva na te tri osnovne boje. Najraširenija varijanta RGB prostora boja u elektronskim komponentama je sRGB. Budući da svi uređaji “zabavne” elektronike i (amaterske) opreme za izradu fotografija rade u istom prostoru boja, moguće je prikazati sliku na bilo kojoj računalnoj platformi bez konverzije u neki drugi prostor boja, što pojednostavljuje uporabu digitalne tehnologije u svakodnevnom životu.

Boje se prostorno definiraju kroz različite trodimenzionalne modele, pa kažemo da svaki model boja ima neki ograničeni prostor boja, a svaka boja ima svoje definirano mjesto u tom prostoru.

rgb
R = crveno, G = zeleno, B = plavo, W = bijelo, S = crno

Digitalna fotogtafija se može iz RAW (sirovog) formata preraditi (preračunati) preko sustava algoritama u različite prostore boja. Prostor boja u kojem se nalaze podaci o bojama koje je zabilježio senzor veći je od bilo kojeg dosad uporabivog prostora boja za prikazivanje, ispis, tisak ili izradu fotografija.(natrag)

**Pogreška u određivanju WB može nastupiti kada je na motivu prevladavajući ton, a fotoaparat je podešen da automatski određuje parametar WB. Algoritmi postavljanja WB ugođeni su na srednju vrijednost. Ako je motiv pretežito toplih boja (klasični primjer je rumenilo neba pri zalasku sunca) algoritam automatske postave WB zaključiti će da je potrebno pomaknuti sve boje prema plavome, kako bi se približio prosječnoj vrijednosti (i u uobičajenim okolnostima zabilježio i neutralni ton kao bijelo, sivo ili crno). To je naravno pogrešno za takve motive, pa su motivi toplih boja pri automatskom određivanju WB “ohlađeni”, a motivi hladnih boja “zatopljeni”. Taj problem se može ispraviti prilikom snimanja tako da se ručno odredi WB (za zalaske sunca postavka “oblačno” (5600K – 6400K)), ili da se fotografira u RAW formatu pa se u kasnijoj obradi podešava WB. Pri naknadnoj obradi fotografija u JPEG formatu WB se korigira mikserom kanala (channel mixer) ili alatom Razine – Levels ili Krivulje – Curves. Pri naknadnom podešavanju WB u JPEG formatu može doći do gubitaka pojedinih razina, pa je najbolje unaprijed odrediti WB postavljanjem odgovarajuće temperature boja. (natrag)