Javni raspis za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja u 2010. godini

Sukladno Pravilniku o priznanjima, Godišnjoj nagradi i počasnim zvanjima Hrvatskog fotosaveza, Izvršni odbor Hrvatskog fotosaveza objavljuje: Javni raspis za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatskog fotosaveza za 2010. godinu.


Javni raspis za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja u 2010. godini

HRVATSKI FOTOSAVEZ

Zagreb, Dalmatinska 12

Sukladno Pravilniku o priznanjima, Godišnjoj nagradi i počasnim zvanjima Hrvatskog fotosaveza, Izvršni odbor Hrvatskog fotosaveza objavljuje

Javni raspis

za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatskog fotosaveza

za 2010. godinu

Pozivamo građane, javne i druge djelatnike u fotografskoj djelatnosti, fotografske i srodne udruge, njihove saveze i druge pravne osobe u fotografskoj djelatnosti i tehničkoj kulturi, obrazovne, kulturne i druge ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, da predlože kandidate za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatskog fotosaveza.

Za 2010. godinu mogu se dodijeliti:

I. Osobito člansko svojstvo u Hrvatskom fotosavezu

1.  počasni član Hrvatskog fotosaveza

2.  podupirući član Hrvatskog fotosaveza

II.    Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za 2010. godinu

1.  Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za udruge

2.  Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za pojedince – članove udruga

3.  Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za pojedince – mlade članove udruga, do

navršene 21 godine života

III.   Počasna zvanja Hrvatskog fotosaveza

a)   Autorska počasna zvanja

1.  Majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza trećeg reda – MF HFS

2.  Majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza drugog reda – MF HFS

3.  Majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza prvog reda – MF HFS

b)   Stručna počasna zvanja

1.  Instruktor Hrvatskog fotosaveza – I HFS

2.  Instruktor-savjetnik Hrvatskog fotosaveza – IS HFS

Postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga

Osobito člansko svojstvo u Hrvatskom fotosavezu, Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza u 2010. godini, počasna zvanja Hrvatskog fotosaveza podjeljuju se sukladno odredbama Pravilnika o priznanjima, Godišnjoj nagradi i počasnim zvanjima Hrvatskog fotosaveza.

Kandidati za počasna autorska zvanja iz čl. 19. Pravilnika uplaćuju prijavnu pristojbu u iznosu od 500,00 kuna na žiro račun: Hrvatski fotosavez, broj: 2360000 – 1101559603, OIB: 40966763794.

Prijedlozi se podnose na posebnim obrascima i upućuju na adresu: Hrvatski fotosavez, 10000 Zagreb, Dalmatinska 12.

Pravilnik i obrasci nalaze se na web stranici Hrvatskog fotosaveza: www.hrvatski-fotosavez.hr.

Ostale obavijesti možete dobiti na tel. 091/ 1003 888.

Javni raspis je otvoren zaključno do 4. ožujka 2011. godine.

Tajnik Hrvatskog fotosaveza

Predrag Bosnar