Fotovideoklub Petrinja

44250 Petrinja - Vladimira Bagata 6; fvk.petrinja@gmail.com


Godina osnutka: 2009.
Broj članova: 22
Adresa: Vladimira Bagata 6, 44250 Petrinja
Kontakt broj: 098.133.97.20
(predstavnik: Marijan Pribilović)
Kontakt mail: fvk.petrinja@gmail.com
Web adresa: www.fvk-petrinja.hr

fvk.petrinja@gmail.com" />