Fotografska panorama

Vječni san fotografa, ali i filmaša, je stvoriti sveobuhvatne, panoramske fotografije (kadrove), koje će „pokriti“ cijelo naše vidno polje. Ovdje govorimo o tome da je slika barem dva puta šira od visine, a najčešće to je omjer 1:4 do 1.10, odnosno ponekad čak pokrivanje kuta od 360 stupnjeva.

Vječni san fotografa, ali i filmaša, je stvoriti sveobuhvatne, panoramske fotografije (kadrove), koje će „pokriti“ cijelo naše vidno polje. Ovdje govorimo o tome da je slika barem dva puta šira od visine, a najčešće to je omjer 1:4 do 1.10, odnosno ponekad čak pokrivanje kuta od 360 stupnjeva. Sva takva nastojanja počinju 1843. Godine pri čemu je poglavito trebalo riješiti problem fotografskih ploča i njihovo pomicanje, nakon čega slijedi konstrukcija rotirajućeg objektiva, a još kasnije rotirajućeg panoramskog aparata. Nakon toga slijede brojne konstrukcijske preinake i usavršavanja.

Treba znati da se panoramske snimke postižu ili uporabom ulra širokokutnim objektivom (riblje oko), čime se dobiva ekstremna širokokutna fotografija ili je riječ, posebice danas u digitalno doba, od pojedinih dijelova koji čine cjelinu tehnikom preklapanja.

Snimanjem panoramskih fotografija kao da se najbolje može prikazati i doživjeti primjerice krajobraz, poglavito stoga što je takvo fotografiranje najbliže našem vidnom polju.

Mnogi posežu za takvim snimanjem, ne razmišljajući često zašto to čine. Što je za njih bitno?

Samo efektni rezultat u konačnici ili neka namjena, svrhovito fotografiranje?

Danas se sigurno više nego ikada može na relativno jednostavan način postići panoramski snimak. Uz adekvatni softver lako se postiže preklapanje dijelova fotografije, bilo da je riječ o ručnom postupku ili se sve prepušta automatici. Naravno, moguće su i kombinirane metode, manualno-automatske. Određeni programi, poput The Panorama Factory nije ovisan o tipu aparata, jer praktički funkcionira sa svakim modelom skoro svakog proizvođača.

U mediju fotografije postoje ponekad neki postupci, komponente, pribor i dijelovi, koji su usprkos savršenosti, teško primjenjivi, posebice u umjetničkom smislu. U takve pojave, primjerice spadaju „fisheye objektivi“, a isto tako i programi, za panoramske fotografije.

Tu je važna krajnja kritičnost, odnosno razmišljanje o tome što, kako i zašto fotografiramo.

Uz primjere u prilogu, pokušajmo o tome donijeti objektivan sud.

Krešimir Mikić