Fotografija govori više od tisuću riječi (6)

Poznato je da ponekad neki čimbenici kao što su male dimenzije fotografije, tonsko i kolorističko bogatsvo na fotografijama, deformacije bliskih objekata, mali svjetlosni kontrast, predmeti na horizontu koji daju krivu informaciju o stvarnoj veličini predmeta, mogu otežati percepciju fotografija...

Kada je otežana percepcija fotografija?

Poznato je da ponekad neki čimbenici mogu otežati percepciju fotografija. Pogledajmo koji.

1. Kad je fotografija malih dimenzija

Fotografija je malih dimenzija, primjerice 6×6 cm, što nužno traži veće povećanje, jer je, ako bi se ostalo pri ovoj veličini, percepcija praktički nemoguća

2. Predmeti na horizontu daju krivu informaciju o stvarnoj veličini predmeta.

Kao što znamo fotografija uvijek daje manje informacija o dubini, nego zbilja. U prošlom smo nastavku pisali o konstanti veličine, dakle viđenju ljudskog oka. Međutim, fotografija ne vrši nikakvu korekciju u našem mozgu i stoga, primjerice brod na horizontu izgleda jako sićušan.

3. Tonsko bogatstvo, kao i kolorističko na fotografijama je uvijek problematično, u bilo kojem smjeru.

To je posebice važno, ako promatramo odnos prednjeg plana i pozadine. Šarenilo otežava koncentraciju. Međutim i redukcija tonova i boje na fotografiji također predstavlja problem, jer je to očita razlika spram životnih situacija koje su bogatije.

4. Deformacije bliskih objekata

Događa se da su kod nekih objektiva (širokokutnik) objekti deformirani, što može biti sljedeći problem pri percepciji.

5. Mali svjetlosni kontrast

Starije fotografije, naročito reprodukcije, ponekad izgledaju izuzetno sive, nemaju dovoljno svijetlih, ni crnih tonova. Takva tonska redukcija otežava percepciju.

6. Bogatstvo detalja

U nekim smo slučajevima oduševljeni bogatstvom detalja, primjerice oštrinom objektiva, ali ta činjenica može dovesti i do otežavajuće percepcije. (ponekad tu pomaže retuš). Današnja tehnologija osigurava kakvoću detalja koji, kada promatramo fotografiju s odgovarajuće udaljenosti, potpuno zadovoljavaju. Nema ih ni previše ni premalo.

Vodeći računa o svim ovim, kao i o nespomenutim čimbenicima, koji mogu otežavati percepciju, uspjeti ćemo snimiti dobru fotografiju i uživati s lakoćom u gledanju, uspostavljajući dobar odnos između fotografije i zbilje, a što donekle može i proširiti našu percepciju.

Krešimir Mikić

(nastavak slijedi)