Foto natječaj – Riblje oko PBF 2011.

Pula Boat Fair 2011., međunarodni sajam brodske opreme koji će se po drugi put, od 19. do 22. listopada održati u Puli, uvodi jedan novitet - raspisuje natječaj za fotografiju na temu: More i život ljudi na moru.

Pula Boat Fair 2011., međunarodni sajam brodske opreme koji će se po drugi put, od 19. do 22. listopada održati u Puli, uvodi jedan novitet – raspisuje natječaj za fotografiju na temu: More i život ljudi na moru.

Propozicije za natječaj za fotografiju riblje oko PBF 2011.

Pula Boat Fair 2011., međunarodni sajam brodske opreme koji će se po drugi put, od 19. do 22. listopada održati u Puli, uvodi jedan novitet – raspisuje natječaj za fotografiju na temu: More i život ljudi na moru.

Cilj natječaja je da uz pomoć umjetničke fotografije senzibilizira javnost o ljepoti i prirodnim fenomenima mora, grada Pule i njegove veze s morem, o vezi čovjeka i njegove egzistencije uz more, bilo da se bavi suvremenim privrednim djelatnostima ili tradicijskim ribarskim vještinama, sportovima na vodi ili dokolicom. Interesantne motive mogu pružiti i Sajamska zbivanja te svi događaji oko njega.

Organizator, PBF, poziva sve zainteresirane da se prijave na natječaj. Svojim radovima mogu sudjelovati domaći i strani autori koji se zadovoljavaju njegove kriterije. Autori mogu prijaviti najviše pet radova isključivo u digitalnom obliku, na CD-u. Fotografije trebaju biti u JPG formatu, duža strana slike 40 cm., minimalne razlučivosti 300 dpi. Prijavljene fotografije u digitalnom obliku moraju biti označene imenom i prezimenom, adresom autora i rednim brojem fotografije sukladno prijavnici. U prijavnici svaku fotografiju treba popratiti naslovom, pobliže naznačiti mjesto snimanja i eventualno naziv objekta. CD treba priložiti uz prijavnicu, a prijavljeni radovi na CD-u ne vraćaju se natjecateljima. Materijali za natječaj se predaju na adresu PULA BOAT FAIR, Stiglicheva 24, 52100 Pula. Natječaj je otvoren od 1. kolovoza a traje sve do 30. rujna 2011. godine.

Strukovnu komisiju za odabir najboljih radova imenuje organizator, a odabrani radovi bit će izloženi unutar sajamskog prostora za vrijeme njegovog održavanja. Organizator Sajma u dogovoru sa suorganizatorima imenovat će članove Ocjenjivačkog suda koji će izabrati najbolja djela.

Ocjenjivački sud natječaja dodjeljuje glavnu nagradu Sajma Zlatno riblje oko PBF 2011. i dvije Specijalne diplome.

Foto-poPuli PBF 2011. je nagrada autoru najpopularnije fotografije na izložbi koja se dodjeljuje temeljem najvećeg broja glasačkih listića posjetitelja prikupljenih u prva tri sajamska dana.

Nagrade se dodjeljuju zadnjeg dana Sajma na njegovom službenom zatvaranju, 22. listopada 2011. u  17 sati. Svi koji sudjeluju u natječaju pristaju da se njihovi motivi arhiviraju u fotografskom fundusu PBF te da se bez naknade koriste u izdanjima za promociju i druge službene publikacije Sajma.

Prijavnicu za natječaj preuzmite ovdje.