Dobra fotografija – kako odrediti što je? (8)

Kad smo odredili što ćemo snimiti, eventualno s kojom svrhom, dakle zašto, javlja se pitanje kako, pri čemu je vrlo bitno izražajno sredstvo svjetlo.

Slika i okvir u kojem se slika nalazi u dobrom dijelu ovisi o svjetlu. To se međutim, često i zaboravlja. Sve se promatra tako, kao da je svjetlo nešto što se poradzumijeva, što je i onako uvijek tu.

Ako se svjetlu pristupi kao bitnom fotografskom izražajnom sredstvu, ako se odredi pozicija glavnog svjetla u fotografiji, smjera iz kojeg osvjetljava prizor, te intenzitet svjetla (govorimo o građenom svjetlu), tek tada se može odrediti i sve ostalo, što je bitno u fotografiji.

Tako se, primjerice, svjetlom stvara prostor, svjetlo i sjena stvaraju osjećaj prostornosti u fotografiji. Svjetlo može taj isti prostor i mijenjati, stvarati različitu optičku dubinu, naglašavati volumen i drugo.

No, da bi fotograf shvatio svjetlo, njegovu logiku, ekspresivnost, pa i nepoštivanje logike, nužno je da sam uzme u ruke rasvjetna tijela i tako preuzme inicijativu. Tek tada će moći shvatiti da primjerice nastojanje da svjetlo bude logično i realistično, može dovesti do toga da na fotografiji nije baš najbolje, odnosno maksimalno izražajno. Možda će biti prekrasno „krivo“, iako će možda izgledati da primjerice sunce obasjava prizor iz nekog donjeg rakursa. Krivo, a ipak na svoj način dobro.

Pri tome ipak nije dobro da se stvari odvijaju neorganizirano, slučajno (barem ne u prvim mjesecima fotografiranja). Treba, kao što smo to već rekli, biti svjestan, što se želi postići i tome sve podrediti. U radu sa svjetlom ne postoje neka čvrsta pravila koje treba poštivati. Rad sa svjetlom je kreativan čin. Svaka nova fotografija je nova situacija, te zahtjeva drugačiji pristup, spremnost na istraživanje i eksperimentiranje, traženje novih ideja.  Autor ovog teksta smatra, da tu osim kad je riječ o osnovnim naputcima, ni teorija ne može puno pomoći, već samo fotografska praksa.

Suočeni s fotografskim motivom, moramo se upitati:

Što su, gdje su svjetlosni izvori?

Gdje je njihova pozicija?

Što treba osvijetliti?

Kako pristupiti sjenama u slici?

Koliko trebaju biti naglašeni kontrasti?

Što ćemo s eventualnim refleksima? Ako se nalaze u fotografijama gdje će se pojaviti i u kojem intenzitetu?

Želimo li svjetlom utjecati na reprodukciju boje?

Ovo su samo neka pitanja s kojima bi se trebao suočiti svaki fotograf. Po našem mišljenju najbolja škola za rad sa svjetlom je promatranje životnih svjetlosnih situacija, a nakon toga snimanje istih situacija i motiva pri različitom osvjetljenju i izučavanje, odnosno prosudba, što se sve svjetlom u fotografiji može postići.

(nastavak slijedi)

Krešimir Mikić