Dobra fotografija, kako odrediti što je? (4)

Da bi kritički pristup bio dobar, nužno je razmotriti, osim ranije opisanih čimbenika, i što je bila namjera fotografa pri fotografiranju, bitne su donekle i okolnosti u kojima je fotografija nastala (nikako nisu primarne, primjerice koliko je iznosila temperatura kad se snimalo), odnosno namjena fotografije u konačnici, odnosno medij kojemu je namijenjena.

Da bi kritički pristup bio dobar, nužno je razmotriti, osim ranije opisanih čimbenika, i što je bila namjera fotografa pri fotografiranju, bitne su donekle i okolnosti u kojima je fotografija nastala (nikako nisu primarne, primjerice koliko je iznosila temperatura kad se snimalo), odnosno namjena fotografije u konačnici, odnosno medij kojemu je namijenjena.

Jedino ako se svi ti parametri uključe, moguće je donijeti pravovaljani sud. Nije moguće govoriti o fotografiji, ako se ne uzme u obzir kontekst njezina nastajanja i primjene. Reći samo da je neki fotografski uradak dobar ili loš, nije dostatno.

Ako fotograf-amater luta prostranstvima interneta (online forumi), a pri tome ga nitko ne usmjerava, to zaista predstavlja izgubljenost. Dobronamjerna kritika i naputci dobrih poznavatelja fotografije, ovdje su od velike pomoći.

Fotografija je složeniji medij i umjetnost, nego što se to u većini slučajeva misli. Ne govori se bez razloga, „da slika govori više od riječi“, što bi inače tražilo pomniju razradu. Rekli smo da osim formalne (estetske) kakvoće, bitni su i ideološki, politički, sociološki, psihološki i povijesni faktori. Samo tako se može provoditi kodiranje poruke u sliku.

Tehnicizam koji je danas naglašeno nazočan može pokvariti takav pristup, može umanjiti proces čitanja fotografije, jer se poglavito govori o tehničkim parametrima. Fotograf mora biti svjestan i svoje odgovornosti. Naime u budućnosti neki drugi ljudi saznavati će o nama, o našem životu i vremenu u kojem smo živjeli, najviše preko slika (fotografija). Koliko god se to danas donekle gubi u vrijeme globalizacije, nije nebitno.

Nikada se ne smije zaboraviti da je fotografija odraz vremena i mjesta (sredine) u kojoj je nastala.

Ono, bez čega se međutim ne može je umjetnički senzibilitet.

(nastavak slijedi)

Krešimir Mikić