Dobra fotografija, kako odrediti što je? (2)

Subjektivni čimbenik u vrednovanju fotografija svodi se u većini slučajeva na izjave tipa „sviđa mi se“ ili „ne sviđa“. Riječ je o prvom dojmu, koji se više zasniva na impresiji, a posebice onda kad se fotografija promotri u kratkom vremenu, bez duljeg zadržavanja. Takav bi pristup mogli nazvati i emotivnim.

Subjektivni čimbenik u vrednovanju fotografija svodi se u većini slučajeva na  izjave tipa „sviđa mi se“ ili „ne sviđa“. Riječ je o prvom dojmu, koji se više zasniva na impresiji, a posebice onda kad se fotografija promotri u kratkom vremenu, bez duljeg zadržavanja. Takav bi pristup mogli nazvati i emotivnim.

Objektivni sud u sebi sadrži i analitički čimbenik, on je puno kritičniji, odnosno trebao bi biti. Ovdje bi trebalo izvršiti raščlambu, od motiva, sadržaja fotografije do tehničkih i estetskih sastavnica, te autorskog stila. Jednom riječju fotografiju treba promatrati s više motrišta. Pri tom ne malu ulogu imati će osobnost promatrača, njegovo poznavanje medija fotografije, njegov intelekt i senzibilitet. Svatko onaj koji želi detaljnije razmišljati, govoriti ili pisati o fotografiji, nužno bi morao uspostaviti odnos između vidljivih činjenica i onih nevidljivih pretpostavki.

Takav sintetički pristup svodi se na to da se pokuša razumjeti cjelina u pojedinim segmentima, ali i dijelovi u cjelini. U vrednovanju fotografije postoji nekolicina slojeva, kako onih vidljivih, tako i skrivenih, površinskih i dubinskih, materijalne i psihološke prirode.

Nužno je razmisliti i o tome, čemu služi pojedina fotografija, estetici zbog estetike same, informaciji, promidžbi, socijalnoj funkciji, širenju nekih ideja ili slično.

Moramo međutim biti svjesni činjenice da je vrlo teško odvojiti subjektivni od objektivnog pristupa fotografiji. Trebalo bi uspostaviti suglasje među tim pristupima.

Praktički, to bi značilo sljedeće:

  • Fotografija je uspješna (navesti razloge), no osobno mi se ne sviđa.
  • Fotografija je loša (objasniti), ali meni se takva fotografija baš sviđa.
  • Željena, optimalna situacija, bila bi, međutim, sljedeća: (navesti).
  • Fotografija je loša (objasniti) i osobno mi se ne sviđa.
  • Fotografija je kvalitetna (objasniti) , a i meni se dopada.

(nastavak slijedi)

Krešimir Mikić