Digitalni moral

U današnjem fotografskom svijetu još uvijek vlada mišljenje po kojem bit fotografije čini snimanje zbilje od realne osobe (fotografa) koja posjeduje vizualnu nadarenost. Oni koji to govore smatraju da je obrada fotografije u računalu ili stvaranje kombinacija od više fotografija ili dijelova fotografija, fotografiju kao medij pretvorilo u nečastan (nemoralni) čin.

Drugi, bolje reći suprotan tabor govori o tome da su se u fotografiji već desetljećima zbivale brojne intervencije na snimljenom. Bilo da je riječ o nekim jednostavnijim radnjama u tom smislu u laboratoriju ili korištenjem tehnike retuša, ponekad je bila riječ o fotomontaži i slično.

Postalo je isto tako pomodno da se danas vrše određeni pomaci u “popravljanju” starih, uništenih fotografija. Međutim digitalnom obradom stvaraju se novi nepostojeći, virtualni svjetovi, te možemo govoriti o tome kako fotografija stvara zamjensku zbilju koja je skoro uvijek ljepša, bolja, zanimljivija i čistija od stvarnosti u kojoj živimo.

Računalo postaje novi alat koje pomaže da se izraze neke vizualne ideje, odnosno da se stvaraju neki novi oblici vizualnog jezika.

Što onda reći o takozvanoj “fotografskoj istini”, što je danas fotografska manipulacija?

Možete li zamisliti slavnog Henri Cartiera-Bressona koji je uvijek naglašavao pravi, odlučujući trenutak snimanja, kako bi danas fotografirao s digitalnim aparatom?

Kad mu nešto ne bi odgovaralo u zbiljskom prizoru, možda bi to “popravio” digitalnim manipulacijama., stvarajući nešto što se nije ili kako se nije dogodilo.

Nadamo se da se tako nešto ipak ne bi realiziralo. Sreća da još postoje “bressonske” škole koje poglavito vjeruju u prizor ispred objektiva.

Naravno ovo je jedno moguće viđenje. O drugačijem sljedeći puta.

U prilogu donosimo nekolicinu jednostavnih motiva – fotografija koje su nastale uz uporabu digitalne manipulacije, a vi pokušajte otkriti u čemu se to očituje:

photoshop

photoshop_2

photoshop_4

photoshop5

photoshop_6

photoshop6

photoshop7

photoshop8

photoshop9

photoshop_3

Krešimir Mikić