Crnobijela fotografija

Digitalni fotoaparati koriste senzore koji nastoje zabilježiti boju prizora i mnogi proizvođači se trude ne bi li proizveli sustave koji “čitaju” temperaturu boje svjetla za što prirodniju reprodukciju boja. No što ako želimo digitalnu kolor fotografiju pretvoriti u crnobijelu fotografiju?

U 8 bitnoj digitalnoj kolor fotografiji, pa i onoj najniže kvalitete, postoji više od 16.000.000 nijansi boja koje nam pomažu u dekodiranju prizora i prepoznavanju objekata. Kod crnobijele digitalne fotografije samo je 256 tonskih nivoa (uključivši i crnu i bijelu) kojima nastojimo dočarati prizor. U RGB prostoru boja kojim se koriste digitalni fotoaparati siva se dobije jednakim tonom u sva tri RGB kanala (npr.ova kolor_crnobijelo_teorija_rgb nijansa sive ima RGB vrijednosti  R 125, G 125, B 125), pa se stoga i 16.777.216 (R 256 x G 256 x B 256) mogućih tonskih kombinacija svodi na svega 254 nivoa sivih tonova između bijele i crne, za razliku od analogne crnobijele fotografije gdje raspolažemo s beskonačno mnogo prijelaznih kombinacija. No i pored tih ograničenja crnobijela digitalna fotografija može dati vrlo kvalitetne rezultate, ako se ispisuje na dobro kalibriranim uređajima (pisačima, digitalnim foto laboratorijima itd.).

kolor_crnobijelo_01

Fotografija u boji mjesta Štrigova ima lijepo definirano nebo koje se plavom bojom izdvaja od požutjele trave u vinogradu u prvom planu, kao i oker i zelenih šumaraka u pozadini. Dubina perspektive također je pojačana žuto-narančasto-zelenim bojama nasuprot sivo-plavog neba. Razlike u svjetlini također doprinose odvajanju i definiranju objekata. Sve u svemu dovoljno dinamike i u komplementarnim parovima boja i u rasponu kontrasta/svjetline za zanimljiv prizor. Obična pretvorba fotografije u crnobijelu (Image>Adjustments>Desaturate) daje nam vrlo plošnu fotografiju:

kolor_crnobijelo_02

Dinamika je nestala. Pri pretvorbi fotografije u boji u crnobijelu fotografiju potrebno je podesiti neke parametre koji omogućuju pretvorbu boje u dovoljno različite tonove sive skale kako bi prizor bio zanimljiv, kao npr. na donjoj fotografiji.

kolor_crnobijelo_03a

U nastavku teksta možete saznati kako doći do zadovoljavajućeg rezultata pri različitim tonskim parametrima vaših fotografija.

Boja u crnobijelo

cb

Kad se lijevi kvadrat s četiri boje konvertira u crnobijelu varijantu prije spomenutim običnim načinom pretvorbe (Image>Adjustments>Desaturate) tri od četiri boje dobiti će istu sivu nijansu. Takva pretvorba daje uglavnom plošne nezanimljive rezultate. Da bi se dobio desni rezultat na slici je primijenjen način Image>Adjustments>Gradient Map. Ovaj primjer nam pokazuje da postoje različiti načini na koje se boje mogu tumačiti, tj. prevoditi u sivu skalu, pa razlikujemo:

  1. Pretvorbu prema svjetlini boja i
  2. Pretvorbu promjenom boja na fotografiji.

Koja je najbolja metoda pretvorbe? Ne postoji zlatno pravilo, jer pretvorba je ovisna o bojama koje su zastupljene na fotografiji, njihovom intenzitetu, svjetlini i razini detalja. Cilj je proizvesti bogatstvo tonalnog kontrastiranja i iluziju trodimenzionalnosti isključivo uporabom svjetla i sjene i to tako da se iskoristi čitav dinamički raspon sive skale.

Pretvorba prema svjetlini boja

Pretvorba digitalne ili digitalizirane analogne kolor fotografije u digitalnu crnobijelu fotografiju metodom pretvorbe prema svjetlini boja može se obaviti na više načina:

  • Uporabom informacija iz Lab – kanala svjetline (Lightness channel). Ova metoda najbliža je načinu na koji crnobijeli film reagira na boje u stvarnosti, pa će fotografi koji prelaze sa analogne crnobijele fotografije ovaj način najradije koristiti. Pri ovoj pretvorbi nemate utjecaja na  pretvorbu boja u sive tonove. Ovaj način pretvorbe najbolji je za fotografije koje imaju dovoljno kontrasta, kao i za fotografije koje imaju malo zabilježene boje.

kolor_crnobijelo_teorija_lab


  • Izravnom primjenom sive skale komandom Image>Mode>Grayscale (kliknite na OK kada vas dijaloški prozor pita “Discard color information?”). Ova metoda daje srednje sive tonove svim bojama, pa su i krajnji rezultasti osrednji.

kolor_crnobijelo_teorija_gray


  • Izravnom desaturacijom Image>Adjustments>Desaturate. Ova metoda daje plošne rezultate.

kolor_crnobijelo_teorija_desat


  • Mapiranjem (prijevodom) prema gradijentu (ovom opcijom možemo kreirati i duoton fotografije) (Image>Adjustments>Gradient Map). Ova metoda je brza i dobra jer generira kontrastne tonove i prema različitim bojama i prema svjetlini.

kolor_crnobijelo_teorija_map

Kao što vidimo na primjerima svaka metoda pretvorbu vrši prema drukčijim algoritmima. U praksi preporučamo malo igre jer je pretvorba svim ovim metodama brza. Proporučamo pretvorbu obavljati na kopiji fotografije ili barem na posebnom sloju (kopiji početnog sloja – Ctrl+J) jer su neke metode nepovratne. Budući da je metoda uporabe Lightness Lab kanala jedna od najzanimljivijih i iz nje se mogu primjenom nekih filtera izvlačiti odlične crnobijele varijante predstaviti ću tu metodu nešto podrobnije.

Proces započinje pretvorbom fotografije u Lab prostor boja (Image>Mode>Lab Color). Otvaranjem panela Channels (Window>Channels) vidljiva su tri kanala: Lightness, a i b. Kliknite na kanal Lightness (1), pa na Image>Mode>Grayscale (2). Pojaviti će se prozor koji vas pita “Discard other Channels?”. Kliknite OK jer vam kanali boje (a i b) nisu potrebni. Lab pretvorba prevodi boje u sive tonove procjenom njihove svjetline.

kolor_crnobijelo_lab_

Dobili smo fotografiju kojoj ćemo još malo pojačati lokalni kontrast, pa ćemo kopirati Background sloj komandom Ctrl+J. Otvorite panel Layers (Window>Layers ili F7) i na novom sloju primjenite filter High Pass s radijusom 50 piksela (Filter>Other>High Pass). Način miješanja gornjeg sloja neka bude Overlay.

kolor_crnobijelo_lab_01

kolor_crnobijelo_04

kolor_crnobijelo_05

Krajnji rezultat je fotografija naglašenog kontrasta i dobro odmjerenih tonskih vrijednosti koje podjednako dobro naglašavaju dinamiku neba, naselja i krajolika. Razlika u kvaliteti još se ljepše vidi na ovim uvećanjima 1:1 (jedan piksel na zaslonu računala = jedan piksel na fotografiji).

Prije obrade fotografija je izgledala ovako:

kolor_crnobijelo_06

Nakon obrade fotografija izgleda ovako (donja slika). Kada se gleda umanjena varijanta kontrast se doima većim. Želite li fotografiju ispisivati na papiru potrebno je napraviti testiranje kako se određeni tonske razine prikazuju na papiru i po potrebi korigirati krivulju kontrasta alatom Curves (jer je na papiru moguće postići kontrast 1:100, a na zaslonu računala 1:256, pa se razine u svijetlim dijelovima tonske skale prikazuju kao kontrastniji na zaslonu računala):

kolor_crnobijelo_07

fotografija_na_vrh na početak

Pretvorba promjenom boja

Pretvorba digitalne ili digitalizirane analogne kolor fotografije u digitalnu crnobijelu fotografiju metodom pretvorbe promjenom boja može se obaviti na više načina:

  1. Uporabom mješača kanala (Channel mixer)
  2. Uporabom pretvarača Crnobijelo u panelu Podešavanja (Adjustments>Black & White)

1. Mješač kanala – Channel mixer

kolor_crnobijelo_chmix_Channel mixerom miješamo boje na temelju informacija koje imamo u kanalima. Kod kolor fotografije svaki od RGB kanala je zapravo crnobijela fotografija i kanali se međusobno razlikuju (npr. ako je na fotografiji intenzivna crvena boja to nam pokazuje da je na tom mjestu crveni kanal (R) svjetlog tona, kao što je vidljivo na slici desno).

Channel mixer omogućuje posuđivanje tonskih informacija iz drugih kanala i pojačavanje, odnosno oslabljivanje pojedinih boja. Boje pojačavamo pomicanjem klizača boje u desnu stranu, a oslabljujemo ih pomicanjem klizača u lijevu stranu. Želimo li potamniti plavo nebo pomaknuti ćemo klizač plave boje u lijevo, a klizače crvene i zelene u desno. Koliko možemo pomaknuti klizače ovisno je od kvalitete svakog kanala, jer se kod nekvalitetnih fotografija pojavljuje posterizacija. Pretvorba 16 bitnih fotografija daje bolje rezultate.

Channel mixer nam klikom na Preset omogućuje pretvorbu u crnobijele fotografije pomoću unaprijed zadanih parametara, kao da filtriramo motiv stavljanjem filtara ispred objektiva, kako se to radilo u analognoj fotografiji. Boje potamnjujemo uporabom komplementarnih filtara (npr. crvena potamnjuje plavu i zelenu, a posvijetljuje crvenu, nrančastu i žutu). Možete mijenjati parametre po želji. Uključite Monochrome kako bi omogućili pretvorbu u crnobijelu fotografiju i Preview kako bi interaktivno provjeravali tijek obrade.

kolor_crnobijelo_chmix_01a

2. Adjustments – Black & white (Photoshop CS3 i CS4)

Uporabom pretvarača crnobijelo u panelu Podešavanja (Window>Adjustments>Black & White ili Layer>New Adjustment Layer>Black & White) kreirate sloj za podešavanje koji neće destruktivno djelovati na vašu fotografiju, a ako želite naknadno podešavati parametre ili u potpunosti izmjeniti koncepciju obrade to možete u svako vrijeme sve dok spremate datoteku kao *.psd – (Photoshop format).

kolor_crnobijelo_adjust

I ovdje možete birati unaprijed postavljene parametre ili klizačima za pojedine grupe boja djelovati na sive tonove. Klikom na kolor_crnobijelo_on_image_adjust i zatim klikom na neku plohu (boju) na fotografiji i povlačenjem lijevo/desno djelujete direktno na pretvorbu pojedine boje u sive tonove. Klikom na Tint i klikom na prozor za odabir boje, te odabirom boje, možete kreirati tonirane fotografije.

crnobijelo_sepia

o