Crnobijela fotografija s predumišljajem

Digitalnim fotoaparatom kojim snimamo fotografije u boji možemo kad god poželimo snimiti i crnobijele fotografije. To može biti jako jednostavno, no je li to najbolje što možemo učiniti kako bi kreirali crnobijelu fotografiju? Odgovor je još jednostavniji: nije.

U klasičnoj crnobijeloj fotografiji na film kao i podešavanjem digitalnog fotoaparata na crnobijeli način rada, fotograf može predvidjeti kako će izgledati crnobijela prezentacija zbilje.


Sl. 1: Uporabom filtara u boji koji se stavljaju ispred objektiva može se prilagođavati pretvorba boja u sive tonove (npr. crveni filtar će potamniti plavo nebo i zelene krošnje drveća te drastično naglasiti kontrast između neba i bijelih cvjetova jorgovana, oblaka, arhitekture i sl.).


Sl. 2: Kako bismo odredili koja boja će postati neka nijansa sive možemo primjeniti filtriranje jednobojnim filtrima. Pretvorbom u crnobijelu prezentaciju (1) vidljive boje (2) postat će neke sive nijanse, a filtriranjem različitim filtrima (kolona A) neke će se boje eliminirati, a neke će postati tamnije nijanse (kolona B) što će pretvorbom u crnobijelo rezultirati potpuno različitim efektima (kolona C). Pri korištenju filtra potrebno je kompenzirati gubitak svjetla (+ 1 do +3 EV) ovisno o stupnju kontrasta koji se želi u završnom rezultatu (kolona D).


Sl. 3: Kod većine popularnih digitalnih fotoaparata osjetnik slike već ima crvene, zelene ili plave filtre ispred fotodioda, tako da se iz digitalne fotografije u boji (1) mogu već pregledom RGB kanala vidjeti tri crnobijele inačice snimljenog prizora. Kod digitalne fotografije u boji crveni kanal (Red – 2) je zapravo crnobijela fotografija koja je nastala filtriranjem crvenim filtrom, zeleni kanal (Green – 3) je također crnobijela fotografija nastala filtriranjem zelenim filtrom, a plavi kanal (Blue – 4) je treća crnobijela fotografija nastala filtriranjem plavim filtrom.


Sl. 4: Prije nego što se počnete služiti nekim drugim tehnikama generiranja crnobijele fotografije iz digitalne fotografije u boji, pregledajte kako izgledaju pojedini kanali i gradijenti te fotografije. Vidljivo je da su u crvenom kanalu (R) svi dijelovi fotografije koji imaju crvenu boju zabilježeni kao svjetliji sivi tonovi. Zeleno lišće u crvenom kanalu ima malo tamniju nijansu sive, za razliku od lišća u plavom kanalu (B). Zamjetno je da je sve što je u izvornom prizoru crveno poprimilo tamniju nijansu sive u zelenom kanalu (G). Zadovoljava li vas neka od ovih crnobijelih prezentacija prizora koji ste snimili tu možete stati s naknadnom obradom. Nije nevažno napomenuti i da će šum biti najmanji u zelenom kanalu, a najveći u plavom kanalu.

Nismo li zadovoljni ni jednom generiranom varijantom, jer ni jedna ne nudi tonsko bogatstvo i dovoljan kontrast ili su se dijelovi fotografije slili u jednoličan sivi ton, postoji niz drugih mogućnosti u pretvorbi boje u crnobijelo, a u programu Adobe Photoshop to mogu biti:

 1. pretvorba prebacivanjem u ljestvicu sivih nijansi, tj. sivu skalu (Image>Mode>Grayscale),
 2. pretvorba prebacivanjem fotografije u Lab prostor boja i uporaba samo kanala svjetline (intenziteta) (Image>Mode>Lab Color),
 3. pretvorba gradijentom (Image>Adjustments>Gradient Map),
 4. pretvorba pomoću dijaloškog okvira “Black and White” (Image>Adjustments>Black & White – kratica SHIFT+CTRL+ALT+B),
 5. pretvorba pomoću miješanja RGB kanala (Image>Adjustments>Channel Mixer),
 6. pretvorba iz RAW datoteke, npr. pomoću ACR (Adobe Camera RAW) programa za obradu fotografija – panel “HSL/Grayscale” (HSL je kratica od Hue/Saturation/Lightness = Nijansa/Zasićenje/Svjetlina). Ova pretvorba ima veći potencijal od pretvorbe datoteka iz formata JPEG i to u većem broju nijansi sive, višem dinamičkom rasponu, boljoj kontroli šuma itd.

Što od toga odabrati?

Koja je metoda pretvorbe najbolja? Ne postoji zlatno pravilo jer je pretvorba digitalne fotografije u boji u crnobijelu fotografiju ovisna o bojama koje su zastupljene na fotografiji, njihovu zasićenju, svjetlini i razini detalja. Cilj je pretvorbe proizvesti bogatstvo tonskih vrijednosti (sivih nijansi), kontrasta i iluziju trodimenzionalnosti isključivo uporabom svjetla i sjene.


Sl. 5: Različite metode pretvorbe u crnobijelo generiraju različite sive tonove iz iste boje: Prva crnobijela varijanta (1) nastala je pretvorbom boja u ljestvicu sivih nijansi (Image>Mode>Grayscale), druga (2) je nastala postupkom eliminacije zasićenja boja (Image>Adjustments>Desaturate), a treća (3) pretvorbom kroz zamjenu određenih boja tonovima nekog gradijenta (Image>Adjustments>Gradiant Map). Svaka od ovih tehnika daje drukčije rezultate, a vidljivo je da pojedini načini različite boje pretvaraju u iste ili vrlo slične sive nijanse (1 i 2) što kod pretvorbe boje u crnobijelo nastojimo izbjeći.

U pretvorbi digitalne fotografije u boji u crnobijelu fotografiju iz 8-bitne datoteke u formatu JPEG na raspolaganju nam je samo 256 tonskih nivoa (crna, bijela i 254 sive nijanse). Iz RAW datoteke imat ćemo pri obradi mnogo više mogućnosti za “izvlačenje” detalja iz svijetlih zona i iz sjena, kao i više prostora za korekcije ekspozicije. S većim tonskim rasponom i kakvoća gradijenata bit će viša (tonski raspon RAW datoteke može biti od 1022 nijanse sive kod 10-bitnih osjetnika slike do 16382 nijansi sive kod 14-bitnih osjetnika slike).

Pretvorba u crnobijelo prebacivanjem u sivu skalu

Najjednostavnija i najpopularnija pretvorba digitalne fotografije u boji u digitalnu crnobijelu fotografiju je pretvorba prebacivanjem u prostor boja nazvan “siva ljestvica” (eng. grayscale).


Sl. 6: Pretvorba u “Grayscale” najjednostavnija je pretvorba digitalne fotografije u boji u digitalnu crnobijelu fotografiju. Na izborniku programa za obradu fotografija odaberemo način Grayscale (1) i pretvorba je gotova. Ovom pretvorbom RGB kanali prelaze u samo jedan kanal (Gray – 2). Stoga je datoteka takve fotografije manja po veličini nego pri drugim pretvorbama u crnobijelo. Na gornjem primjeru vidljivo je da su i zeleni i narančasti dijelovi fotografije tretirani kao vrlo slični sivi tonovi što daje plošnu fotografiju s niskim kontrastom između pojedinih važnih dijelova prizora.


Sl. 7:
Pretvorba fotografije (1) u Grayscale (2) preduvjet je za toniranje (3) ili pripremu fotografije za različite tehnike ispisa ili tiska (4). Prebacivanje u Grayscale je nužna međufaza pri pretvorbi fotografije u bitmapu (grafika s dubinom boje od jednog bita – eng. bitmap) ili dvotonske, tritonske ili četiritonske načine tiska ili ispisa (eng. duotone, tritone, qadtone). Duotone (3) omogućuje toniranje fotografije po uzoru na tradicionalne tehnike toniranja, kao što je sepija toniranje, koja daje smeđe obojenje, ili cijanotipija, koja daje plavo obojenje. “Bitmap” će dati najjednostavniji prikaz fotografije samo pomoću crnih i bijelih rasterskih točaka ili linija, što je pogodno za fotokopiranje.

Napomena: Trebate li dodatno smanjiti veličinu datoteke crnobijele fotografije (npr. za brže preuzimanje na internetu), prebacite fotografiju u Grayscale nakon pretvorbe fotografije u boji u crnobijelu fotografiju bilo kojim drugim načinom s većom razinom kontrole.

Pretvorba u crnobijelo uporabom kanala svjetline (intenziteta)

Još jedna jednostavna tehnika pretvorbe digitalne fotografije u boji u digitalnu crnobijelu fotografiju je pretvorba fotografije iz RGB prostora boje u Lab prostor boja i kopiranje samo Lightness kanala, tj. kanala svjetline ili intenziteta. Ova pretvorba daje nešto svjetlije i uglavnom dobro balansirane rezultate, za razliku od onih koje dobijemo pretvorbom u crnobijelo prebacivanjem u Grayscale. Kod ove pretvorbe možemo pri kreiranju nove datoteke birati prostor boja, dubinu boja i druge parametre.


Sl. 8:
Lab prostor boja često je u uporabi kod obrade digitalnih fotografija, a njegove algoritme možemo uporabiti i za generiranje crnobijele digitalne fotografije iz digitalne fotografije u boji. Nakon prebacivanja RGB fotografije u Lab prostor boja (1) u panelu kanala Channels (2) kliknemo na Lightness kanal (kratica CTRL+3) i pojavit će se crnobijela varijanta fotografije koja prikazuje samo intenzitet svjetline svakog piksela (informacije o boji izdvojene su u “a” i “b” kanalima). Da bismo iz Lightness kanala kreirali crnobijelu fotografiju, potrebno je kopirati sve piksele iz tog kanala u novu datoteku. To ćemo najbrže napraviti kraticama:

 1. CTRL+3 – selektiramo Lightness kanal,
 2. CTRL+A – selektiramo sve piksele koji imaju neku informaciju, zatim sljedi
 3. CTRL+C – kopiramo sve informacije u međuspremnik pa
 4. CTRL+N – kreiramo novu datoteku. Odaberemo RGB ili Grayscale kao način generiranja boje (“Color Mode” – vidi sliku 9):
 5. CTRL+V – zalijepimo sve informacije u novu datoteku.

Napomena:


Sl. 9:
Digitalna crnobijela fotografija može biti sastavljena od više boja u više kanala (Lab, RGB, CMYK) ili od samo jednog kanala (Grayscale, Bitmap). Kod kreiranja nove datoteke nužno je odabrati pravilan filtar načina boje (Color Mode) kroz koji će Adobe Photoshop proračunati nove informacije.

Pretvorba u crnobijelo pomoću gradijenta


Sl. 10:
Odabirom opcije Image>Adjustments>Gradient Map otvara se panel s trenutno aktivnim gradijentom. Promjenom karakteristika gradijenta mijenja se i odnos sivih tonova na crnobijeloj fotografiji. Ova je pretvorba brz način za generiranje kvalitetnijih promjena digitalne fotografije u boji u crnobijelu fotografiju.


Sl. 11:
Promjenama karakteristika gradijenta fotografija se filtrira prema obrascu zamjene određenih vrijednosti sive skale vrijednostima gradijenta. To znači da možete varirati odnose sivih tonova u crnobijeloj varijanti (1, 3 i 4), kreirati tonirane fotografije (5) ili simulirati efekte, kao što je solarizacija ili izdvajanje tonova (6).

Napomena: Ova tehnika kreira crnobijelu fotografiju sa svim RGB kanalima. Želite li smanjiti veličinu datoteke, nakon pretvorbe možete prebaciti fotografiju u Grayscale.

Pretvorba u crnobijelo panelom “Crno i bijelo”

Pretvorba pomoću panela za podešavanje “Crno i bijelo” (Image>Adjustments>Black & White) je pretvorba kod koje imamo puno viši stupanj kontrole nego kod prethodnih triju tehnika. Pomoću kontrola svjetline pojedine boje pojačavamo ili smanjujemo svjetlinu sive nijanse na izlazu, tj. na budućoj crnobijeloj fotografiji. Postupak se može i ubrzati primjenom već unaprijed podešenih filtara pa nakon toga dodatnim finim podešavanjem pojedinih klizača kreiramo željeni rezultat. Ovim načinom pretvorbe možemo kreirati crnobijelu prezentaciju boja po našem odabiru, što nam daje velike izražajne mogućnosti.


Sl. 9:
Na panelu “Black and White” (Image>Adjustments>Black & White) postoji niz kontrola (1) kojima možemo precizno određivati koje će boje postati svjetlije sive nijanse, a koje tamnije. Za podešavanja možemo primijeniti i unaprijed prilagođena filtriranja (2). Ponuđene mogućnosti označene su kao filtri određenih boja (kao u klasičnom fotografiranju na crnobijeli film s filtrima koje stavljamo ispred objektiva). Kad prilagodimo tonske vrijednosti, fotografiju možemo i tonirati odabirom neke boje i njenog zasićenja (3).


Sl. 10: 
Gornja fotografija snimljena je pod kombinacijom različitih izvora svjetla pa su boje neba i zgrada promijenjene u nadrealističku paletu. Boje su intenzivne s naglašenim kontrastom. U pretvorbi ovakvog motiva u crnobijelu paletu bit će dobro zadržati ili naglasiti pojedine kontraste kako bi prizor bio zanimljiviji.

Na sljedećim primjerima prikazano je kako različiti načini filtriranja iste fotografije generiraju različite crnobijele fotografije, tj. drukčiji ugođaj. Pretvorbu neke boje u svjetlije ili tamnije nijanse sive dobit ćemo jednostavnim pomicanjem klizača pojedine boje. Želite li toniranu fotografiju, kliknite na “Tint” opciju (posljednji primjer) i podesite nijansu i zasićenje boje. Pri svim ovim promjenama u nekim dijelovima može doći do pojačavanja šuma pa pažljivo pomičite držeći šum u prihvatljivim granicama.

Pretvorba u crnobijelo pomoću miješanja RGB kanala

Pretvorba pomoću miješanja RGB kanala izvodi se mikserom kanala (eng. channel mixer). IKao i kod prethodnog postupka i  pri ovoj pretvorbi možemo precizno kontrolirati izlazne rezultate.


Sl. 11:
Mikser kanala je alat kojim se mogu obaviti različite prilagodbe RGB kanala boje (1), a te promjene mogu se na izlazu procesa prilagodbe (2) isporučiti kao crnobijela fotografija ako kliknemo na “Monochrome” opciju (3). Pomicanjem klizača pojedinog kanala osnovne boje u lijevu stranu (1), čitav se kanal boje potamnjuje te se time slabi intenzitet tog kanala boje. Ako želimo pojačati intenzitet, pomičemo klizač u desnu stranu. Pri svakom pomicanju indikator postotka pokazuje kako se odnose pojedini kanali boje u zbroju postotaka (4). Zbroj postotaka svih kanala mora se držati na 100% ili manje. Pri većem postotku indikator “!” će nas upozoriti da postavimo parametre na odgovarajuću razinu. Klizačem “Constant” (5) podešavamo ukupnu svjetlinu fotografije nakon podešavanja kanala boja. Alat ima i unaprijed podešena filtriranja za pretvorbu digitalne fotografije u boji u crnobijelu fotografiju (6), što ubrzava i olakšava rad želimo li fotografiju filtrirati na klasičan način (kao s filtrima koji se stavljaju ispred objektiva).

Različite kombinacije miješanja crvenog, zelenog i plavog kanala generiraju različite crnobijele fotografije. Mogućnosti su razne, a na vama je da odlučite što želite postići vašim odabirom. Sljedeći primjeri pokazat će vam kako male promjene parametara mogu drastično izmjeniti sliku:

Pretvorba u crnobijelo iz RAW datoteke

Pretvorba iz datoteke u formatu RAW može dati rezultate više kakvoće od pretvorbe iz digitalne fotografije u boji nastale JPEG sažimanjem. Svaki računalni program za obradu RAW datoteka ima neki od načina pretvorbe boje u crnobijelo. U Adobe Camera RAW programu pretvorbu možemo raditi na sličan način kao što je to pretvorba pomoću panela za podešavanje u crnobijelo.

Na tržištu postoje različiti programi za obradu RAW datoteka koji omogućuju pretvorbe digitalnih fotografija u boji u digitalne crnobijele fotografije. Neki primjenjuju alate za klasično filtriranje, a neki izdvajaju pojedine boje i na njima generiraju promjene intenziteta kako bi proizveli promjene tona sive nijanse.

Nakon pripremne obrade, crnobijele digitalne fotografije nastale obradom RAW datoteke poželjno je pohraniti kao 16-bitne TIFF datoteke jer ćemo tako sačuvati tonski potencijal za dodatnu obradu.


Sl. 13:
Adobe Camera RAW (ACR) omogućuje pretvorbu digitalne fotografije u boji pohranjene u RAW formatu zapisa (1) u digitalnu crnobijelu fotografiju (2). Odabirom panela s nazivom HSL/Grayscale (3) i klikom na prazan kvadratić kod naredbe “Convert to Grayscale” (pretvori u sivu ljestvicu) (4) te pomicanjem klizača kod pripadajućih boja (5), možemo generirati različite crnobijele fotografije (6 i 7). Pritom će nam RAW informacije dati veći prostor za prilagodbe od prilagodbi fotografija nastalih JPEG sažimanjem.

Nekoliko sljedećih primjera nastali su primjenom spomenutih metoda:

Channel mixer | Simulacija IC fotografije
Crveni kanal – bez dodatnih promjena | Uravnoteženi tonovi
Channel mixer | naglašavanje kontrasta neba i trave

Zaključak: Snimate li crnobijele fotografije preporučujem da simultano pohranjujete podatke u formatima RAW i JPEG kako biste omogućili naknadnu obradu podataka. Metode predstavljene u ovom osvrtu su samo neke od najčešće korištenih u pretvorbi fotografija u boji u crnobijele fotografije. Ovdje se nismo bavili ezoteričnim digitalnim fotoaparatima koji imaju samo mogućnost fotografiranja crnobijelih fotografija. Na tržištu postoje različiti računalni programi kojima možemo kreirati vrhunske rezultate, a o tome ćemo više reći u sljedećem nastavku.

o