Bitter girls – Tilt & Shift Guliver

Tko je točno Bitter*girls +81 ne bih znao reći. Znam samo da je mužjak iz Japana kojemu je hobi spavanje. No to je skoro i manje bitno. Zanimljivija je njegova tehnika prividnih minijatura, točnije scale model fotografija.

Scale model fotografija ili slobodnije prevedeno tehnika prividnih minijatura je tehnika kojom se prividno realni svijet prikazuje minijaturnim. Kako je to moguće? Uz primjenu specijalnih objektiva takozvanih, tilt & shift objektiva. Tilt (nagib) i shift (pomak) označavaju dvije osnovne mogućnosti gibanja prednje leće tih objektiva. Tilt ili nagib je definiran kao kut koji zatvara ravnina prednje leće i ravnina senzora (filma). Time se kontrolira orijentacija fokusne ravnine, što za posljedicu ima samo dio slike oštrim. Shift ili pomak predstavlja pomak osi objektiva spram osi fotoaparata pri čemu prednji element objektiva i senzor ostaju u paralelnim ravninama. Tako se npr. pri fotografiranju visokih zgrada izbjegavaju rušeće linije tj. one ispadaju paralelne. Tilt & shift objektivi su poprilično skupi i prvenstveno namijenjeni fotografiranju arhitekture. Srećom, postoji i jeftinija varijanta : Lens baby koja košta do stotinjak dolara.

Naš naslovni junak je pri izradi fotografija korisitio Canon 20D i 90mm/2.8 T&S objektiv. Podsjetimo se, u slučaju da je bio koristio običan objektiv, uslijed velike udaljenosti od objekta snimanja dubinska oštrina bi bila velika, što za posljedicu ima da se cijeli kadar doima oštrim. Međutim, koristeći tilt postigao je da je samo dio kadra ostao oštar, a  ostatak je zamućen, što je karakteristika za makro kadrove. Od tuda i nastaje ta iluzija, prividnih minijatura.

Urban jungle – http://fotologue.jp/bittergirls/

Push back – http://fotologue.jp/bittergirls/

Rendezvous – http://fotologue.jp/bittergirls/

Europe in Tokyo – http://fotologue.jp/bittergirls/

Freighter – http://fotologue.jp/bittergirls/

Shinjuku Station – South entrance – http://fotologue.jp/bittergirls/

Construction work – http://fotologue.jp/bittergirls/

Izvor : http://fotologue.jp/bittergirls/