ABeCeDa – O fotografskom motivu (4)

Obzirom na laboratorijsku obradu (riječ je o analognoj fotografiji) slika je bila siva, bez kontrasta, vrlo krupna zrna, horizont je prolazio sredinom, dijeleći fotografiju prostorno  na dva identična dijela.

Fotografija je djelovala na promatrača vrlo turobno i jednolično, rekli bismo dosadno. I kada sam “uzrujan” već htio napustiti izložbeni prostor, odjednom sam shvatio: upravo je to imao fotograf na umu, želio je prikazati tmurnost i jednoličnost. Zahvaljujući njegovom uratku i sam sam osjetio tu hladnoću, usamljenost, svjestan da nikada neću zaboraviti tu fotografiju.

Ta je fotografija udovoljila osnovnim kriterijima po kojima neku fotografiju smatramo uspješnom:

  • Pobudila je pozornost.
  • Upozorila je na namjeru i razlog zbog čega je snimljena.
  • Pobudila je emocije.
  • Posjedovala je likovne vrijednosti (grafičke, kompozicijske, kolorističke, svjetlosne i druge).

Naravno, reći ćete kako sada odjednom hvalim tu istu fotografiju, a ranije sam ju opisao kao lošu. Točno, ona je sadržavala sve te karakteristike, međutim je bila tehnički nesavršena, ako to gledamo sa motrišta klasičnog poimanja korektne fotografije. Ova četiri čimbenika o dobroj fotografiji (barem ja to tako vidim) trebao bi imati na umu svaki fotograf pri fotografiranju, neovisno o kojem je motivu riječ.

Kad govorimo o pobuđivanju pozornosti, tada bi se to prividno moglo riješiti na jednostavan način. Odabrao bi se neki zanimljiv, neobičan motiv, i tu bi bio kraj. No, nije riječ samo o tome. Treba snimati i obično, jednostavno, svakodnevno, ali na takav način da izgleda fotografski zanimljivo. Jednom rječju motiv može biti neobičan, neočekivan, nov, izražajan (neki bi rekli izrazito fotogeničan), ali i način njegova viđenja (fotografiranje) učinit će ga zanimljivim. To može biti fotografiranje pri kontrastnom svjetlu, rabeći širokokutne ili uskokutne objektive, eksperimentiranje s vremenom ekspozicije ili temperaturom boje, rabeći filtre, stvaranje krupnozrnaste strukture pri obradi u laboratoriju i štošta drugo. Sve to čini fotografiju.

O fotografskom  doživljaju, zbog čega sve to činimo, više sljedeći tjedan.

Krajobraz neobične kompozicije, likovno zanimljiv.

(nastavak slijedi)

Krešimir Mikić