ABeCeDa – Boja u fotografiji (uvod)

Boja je u fotografiji za mnoge dokaz o realističnosti tog medija, jer zbilja je u boji, pa bi stoga i svaka fotografija snimljena na taj način najbolje svjedočila o dokumentarnosti fotografskog zapisa. Takav pogled na boju je naturalistički. Boja se tretira na način kako je vidi naše oko, dakle izgledu u zbilji. U tom slučaju boja je materijalni čimbenik, dio prizora koji se fotografira.

Mogli bi reći da na takvim fotografijama boje ima onoliko (količinski) i one (kakvoća) kao i u prizoru. Fotografija je u boji samo stoga što se u tom trenutku u aparatu nalazi film u boji, a ne crnobijeli. Bojom se ništa posebno ne želi izreći.
Takvo poimanje boje u krajnjim slučajevima može dovoditi do toga, da su autori ili oni koji gledaju fotografiju toliko opterećeni da bi željeli da na fotografiji imaju maksimalno identičnu situaciju kao u zbilji. Još  jednom treba reći da fotografija nije mehanička reprodukcija zbilje pa tako ni boje, već je to medij. Zbilja je zbilja.

Druga mogućnost primjene boje u fotografiji je umjetnička nadogradnja. Mogli bi reći i interpretacija. To su oni tehničko-umjetnički postupci kada se bojom želi nešto dodatno izraziti, odnosno djelovati na promatrača, na njegove emocije i psihu.

Osobe koje gledaju fotografije posebice su osjetljivi na boju. Svatko, ako ne više, barem će uočiti da se s bojom nešto događa. To je naročito vidljivo onda ako boja odstupa od svakodnevnog viđenja boje. Moramo biti svjesni činjenice da smo stalno okruženi bojom i na neki smo način postali “slijepi” za boje. Dovoljno ih ne uočavamo. No, kod fotografije, kada se boja nalazi unutar okvira, kada je na jedan način organizirana, izvan vanjskog svijeta, to je novi kontekst i tu počinje funkcionirati na drugačiji način.

Boja, kao i u likovnoj umjetnosti, u službi je fotografa koji ju može tretirati na svoj način, kako on to želi, može joj dati značenje i funkcije prema svom odabiru i umjetničkom viđenju. Danas, kad se govori o realizmu u fotografiji, ali i stilizaciji, kad se nalazimo u svijetu raznih programa za obradu fotografija, problem je još složeniji. Što je danas uopće realizam u fotografiji, koliko se fotografirana zbilja razlikuje od prave zbilje. Takva se pitanja najčešće i postavljaju obzirom na boju. Gdje su u stvarnom životu takve zelene livade, takvo plavo nebo, da spomenemo samo ta dva primjera. Ta fotografska zbilja je zaista zamjenska zbilja (virtualna), dosta udaljena od realizma. Stoga možemo ustvrditi da je danas u fotografskom mediju i umjetnosti teško reći gdje je boja “prirodna”.

U tom smislu pogledajte nekolicinu fotografija uz ovaj tekst.

Fotografiju snimio: Alex Blăjan, a preuzeta je na unsplash.com
Fotografiju snimio: Stephen Leonardi, a preuzeta je na unsplash.com
Fotografija: Kimson Doan, a preuzeta je na unsplash.com
Fotografiju snimio: Antonio DiCaterina, a preuzeta je na unsplash.com

(nastavak slijedi)

Krešimir Mikić