ABeCeDa – Boja u fotografiji (5)

U završnom tekstu o boji u fotografiji, pokušajmo još jednom reći zašto je boja toliko važna za umjetnički doživljaj.

Kad se govori o nastanku boja, možemo reći da se boji može prići sa kemijskog, fizikalnog, ali i estetskog motrišta. Međutim boje su i dio kulturološkog tumačenja. Postoje njihove brojne podjele i sistematizacije, kao kromatske i akromatske boje, podjele boja na trozvuke (primarne, sekundarne, tercijarne), komplementarne boje, neutralne, pastelne i drugo. Govori se i o čistim, odnosno nečistim bojama, hladnim i toplim, statičnim i dinamičnim, bliskim i dalekim. Zanimljiva je podjela po kojoj je crna tumačena kao nedostatak svjetla, a bijela potpunom refleksijom Sunčevog svjetla.

Govoriti o boji, nikako ne znači da ju vidimo samo očima, već za dekodiranje bitnu ulogu ima mozak, sjećanje, svijest i mašta. Boje su naime dio našeg svakidašnjeg života. One nas okružuju na svakom koraku, od prirode, prometa, arhitekture, mode, reklame, hrane, umjetnosti…

Uz određenu boju vežemo različite osjećaje, raspoloženje. Boja može imati stvarno ili simboličko značenje, konvencionalno ili kreativno.

Najpoštenije bi bilo reći da iz razloga što boja ima višestruko značenje i djelovanje, postoje brojna nedorečena razmišljanja. Ona je za umjetnike primarno estetski pojam, za fizičare ona je fenomen svjetla. Kako ju možemo doživjeti samo vizualnom percepcijom, možemo reći da je boja isključivo subjektivni, optički fenomen pojedinog promatrača.

Kada čovjek želi objasniti koje boje percipira, pojavljuje se “šum” u komunikaciji jer ljudi “vide” različite boje istog predloška, odnosno različito ih imenuju.

Svaki čovjek osjeća boju, a tumači je s većom ili manjom umješnošću.

Upravo na području fotografije i fotografiranja ponekad se otkrivaju osobe s manje smisla za sklad boja, a ponekad i oni koji su slijepi na boje.

Boje traže kombiniranje, harmoniju ili disharmoniju na svoj specifični način. Boja je moćno fotografsko izražajno sredstvo. Boju treba znati čitati, osjećati je, a ne samo snimati u boji u bez ikakvog razmišljanja i umjetničke odgovornosti. Fotograf bojom raspolaže na isti način kao i likovni umjetnik, te smo dosadašnjim tekstovima željeli ukazati upravo na tu činjenicu.

Svjesni smo da bi ova tema zavrijedila i puno više prostora, no mi ćemo se boji još sasvim sigurno češće vraćati.

Pogledajmo nekoliko primjera kao potkrijepljenje gore navedenog:

  • Boja koja je oku ugodna (dekorativna) i to je to:
Fotografiju snimio: Kyler Nixon, a preuzeta je na unsplash.com
  • Odrazi obojenog svijeta u vodi uvijek su privlačni i to je to.
Fotografiju snimio: Damiano Baschiera, a preuzeta je na unsplash.com
  • Ambijent je ponekad bitan za boje u fotografiji i to je to:
Fotografiju snimio: Tom Podmore, a preuzeta je na unsplash.com
  • Manipulacija bojom (naknadna obrada) i to je to:
Fotografiju snimila: Laura Vinck, a preuzeta je na unsplash.com

Krešimir Mikić