Aleksandar Mihajlovič Rodčenko

rodchenko_portret

Aleksandar Mihajlovič Rodčenko (1891-1956) utemeljitelj je konstruktivizma. Poznat je prije svega po fotografskim montažama. Njegova fotografija bila je angažirana, međutim uvijek nova po formi.

Fascinantno je kad netko po vokaciji slikar, počinje fotografirati i to stoga što fotografiju smatra izuzetno modernim umjetničkim izrazom. Još je zanimljivije kad su njegove fotografije društveno angažirane, a ujedno likovno tako zanimljive. To se može tvrditi za fotomontaže, za portrete i za reportaže, kao i za eksperimentalna istraživanja. Dijagonalnim kadriranjem, jakim kontrastima i geometrizacijom, Rodčenko stvara revoluciju u vizualnoj percepciji svijeta s početka 20. stoljeća.

Kad je otkrio radove Mana Raya, Rodčenko se na najbolji način osvjedočio da su njegova fotografska istraživanja na pravom putu i da su umjetnički vrijedna.

Smatrao je da umjetnost, konkretno fotografija, može izmijeniti, bolje rečeno, popraviti život. Nažalost u staljinističkom razdoblju morao je razmišljati koliko je ta ideja iluzorna.

rodchenko_1

rodchenko_2
Angažirani portret.
rodchenko_3
Geometrizam, svjetlo-sjena, kut snimanja, kompozicija...

rodchenko_4

rodchenko_5
Ekspresivni portret, odabir pravog trenutka snimanja.
rodchenko_6
Angažirani, socijalni „pogled" iz donjeg rakursa.
rodchenko_7
Rodčenkov portret, (fot. 5), sada rabljen kao dio plakata, kolažna tehnika.

odabrao: Krešimir Mikić