2. međunarodni salon fotografije – “Prozor-Rama 2010”

Udruženje umjetnika “Art Work” iz Prozora, BiH raspisuje natječaj za sudjelovanje na 2. međunarodnom salonu fotografije. Tema natječaja je slobodna. Kategorije su dvije: crnobijela i fotografja u boji. Fotografije se šalju u digitalnom obliku. Kotizacija je 10 € (15 € za obje kategorije).