1. Salon vjerske fotografije “Žena majka i vjera”

Pravo sudjelovanja na izložbi imaju svi fotografi, amateri, profesionalci, pojedinci i foto-klubovi iz Republike Hrvatske

Pravila natječaja

 1. Pravo sudjelovanja na izložbi imaju svi fotografi, amateri, profesionalci, pojedinci i foto-klubovi iz Republike Hrvatske.
 2. Tema salona je “Žena majka i vjera”. Odabirom teme želi se naglasiti povezanost žene majke i njezinog doživljaja duhovnog i sakralnog, kao i iskustveno prenošenje stečenog duhovnog iskustva svome potomstvu. Čovjek kao duhovno biće osim što dobiva vjeru kao dar, on ju dijelom i baštini od svoje majke. Autori u odabiru fotografija će nastojati pozitivno vrednovati povezanost žene i majke sa sakralnim i duhovnim.
 3. Svaki autor može sudjelovati na natječaju s najviše 4 fotografije u crno bijeloj ili kolor tehnici.
 4. Zadani format fotografija je 20x30cm, koje su opremljene za izlaganje na kartonskoj podlozi ne debljoj od 1 mm, najvećih dimenzija podloge 30×40 cm, a šalju se na adresu: Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Molve, Virovska 21, 48327 Molve
 5. Uz fotografije potrebno je priložiti i ispunjenu prijavnicu, a na poleđini svake fotografije naznačiti:
  1. redni broj fotografije koji odgovara broju na prijavnici
  2. naziv fotografije
  3. ime i prezime autora, adresa, kontakt
  4. pripadnost klubu, ako je autor član kojeg foto-kluba.
 6. Kotizacija sudjelovanja na natječaju je 50 kn, šalje se zajedno s fotografijama i prijavnicom.
 7. Paketi se primaju bez tereta otkupnine, a oni pristigli bez prijavnice i kotizacije neće se uzimati u obzir.
 8. Organizator se obvezuje s primljenim materijalima postupati krajnje odgovorno i oprezno te ih vratiti autorima do kraja siječnja 2012. godine.
 9. Svaki autor osobno odgovara za prikazani motiv i bez naknade dozvoljava organizatoru reprodukcije i objavljivanja za potrebe promidžbe ovog salona odnosno vjerskog turizma župe, osim ako autor to izričito ne zabrani pismeno.
 10. Organizator će svakom autoru dostaviti katalog salona na adresu iz prijavnice.
 11. Izložba će se održati u galeriji Molvarskog likovnog kruga 9.10.2011. godine.
 12. Fotografije za izložbu odabire Ocjenjivački sud salona od 3-5 članova.
 13. Ocjenjivački sud proglašava Grand prix salona, 3 najbolje pojedinačne fotografije te tri pohvale za pojedinačne fotografije.
 14. Sve odluke ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive.
 15. Podrazumijeva se da sudjelovanjem na ovom salonu svaki autor prihvaća sve uvjete ovog natječaja.

Kalendar salona

 • zadnji dan prijema fotografija 16.08.2011.
 • žiriranje fotografija 26.08.2011.
 • objava rezultata 29.08.2011.
 • otvorenje izložbe 9.10.2011.
 • povrat radova 31.01.2012.

Prijavnicu i detaljne informacije o Natječaju možete vidjeti na web stranicama župe Molve www.zupa-molve.com ili kontaktirati organizatora na e-mail: zvonko.istvan@kc.t-com.hr ili na mobilni telefon 098 439 781.